Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA ”10 PARA MINUT” NA SERVISU “MOJ MENI 111”
NAZAD
 

”10 PARA MINUT” na servisu “Moj meni 111”

5. oktobar 2009. – Svi Telenorovi pripejd korisnici koji se od danas opredele za promociju „10 para minut“ moći će da je aktiviraju putem servisa „Moj MENI 111“ kojem mogu pristupiti besplatnim pozivanjem broja *111#, a ponude su prilagođene individualnim potrebama korisnika.

Nakon pozivanja *111#, na ekranu će se pojaviti meni sa opcijom „10 para minut“ pod rednim brojem 1. Željenu opciju korisnici biraju tako što pritisnu taster za potvrdu, upišu redni broj i ponovo potvrde.

Prilikom odabira ove opcije, na ekranu će biti prikazan broj minuta u mreži i cena paketa, kao i opcija za kupovinu paketa. Prilikom kupovine paketa, iznos po kojoj je paket ponuđen će automatski biti skinut sa računa korisnika.

Servis Moj MENI 111, osim nove ponude, korisnicima donosi višestruke prednosti: pregled stanja na računu, aktivacija tarifnog dodatka, informacije o Telenorovoj ponudi.

Pozivanjem *121*4# korisnik može uvek da proveri stanje preostalih minuta.