O TELENORU OBAVESTENJE O PRIVATNOSTI ZNAČENJE IZRAZA
 

Značenje izraza

 

Podatak o ličnosti

Osnovni podaci

Podaci o saobraćaju ili potrošnji

Podaci o uređaju

Podaci o približnoj lokaciji

Podaci koje nam vi stavljate na raspolaganje prilikom sklapanja ugovora

Podaci o ugovorima

Agregirani podaci o potrošnji

Podaci o plaćanjima

Podaci o komunikaciji s korisnikom

Obrada podataka o ličnosti

Telenor

Korisnik

Ograničenje obrade podataka o ličnosti

Opšti uslovi Telenora

Podaci o video-nadzoru