O TELENORU OBAVESTENJE O PRIVATNOSTI STUPANJE NA SNAGU I AŽURIRANJE OBAVEŠTENJA O PRIVATNOSTI
 

Stupanje na snagu i ažuriranje Obaveštenja o privatnostiOvo Obaveštenje o privatnosti stupa na snagu danom početka primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik“ br. 87/18)

Obaveštenje o privatnosti može biti izmenjeno ili dopunjeno usled izmena važećeg zakonodavstva, na inicijativu Telenora, korisnika ili nadležnog organa (npr. Poverenika za zaštitu informacija od javnog značaja i podataka o ličnosti).

Preporučuje se da korisnici redovno proveravaju najnoviju verziju Obaveštenja o privatnosti podataka na Telenorovoj internet stranici.