O TELENORU OBAVESTENJE O PRIVATNOSTI PROFILISANJE
 

Profilisanje

 

Šta je profilisanje?

 

Kada Telenor vrši profilisanje