O TELENORU OBAVESTENJE O PRIVATNOSTI PRENOS PODATAKA O LIČNOSTI U DRUGE DRŽAVE
 

Prenos podataka o ličnosti u druge državePo pravilu, Telenor nema praksu da prenosi podatke o ličnosti korisnika u druge države koje su van liste država sa obezbeđenim primerenim nivoom zaštite podataka o ličnosti. Smatra se da je primereni nivo zaštite obezbeđen u državama i međunarodnim organizacijama koje su članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, odnosno u državama za koje je Evropska unija utvrdila da obezbeđuju primereni nivo zaštite.