O TELENORU OBAVESTENJE O PRIVATNOSTI KOLIKO DUGO ČUVAMO PODATKE O LIČNOSTI
 

Koliko dugo čuvamo podatke o ličnostiTelenor čuva podatke o ličnosti korisnika onoliko dugo koliko je opravdano, a u svrhe navedene u ovom Obaveštenju o privatnosti ili onoliko koliko je potrebno da bismo ispunili obaveze u skladu s relevantnim zakonima.

Podatke o saobraćaju i približnoj lokaciji korisnika čuvamo 12 meseci u skladu sa Članom 128. i Članom 129. Zakona o elektronskim komunikacijama.

S obzirom na ispunjavanje obaveza koje proizilaze iz Zakona o porezu na dodatu vrednost (Član 46. i Član 47), podaci koji se odnose na korisnika čuvaju se u periodu od 10 godina od trenutka raskida njegovog/njenog poslednjeg ugovora, ukoliko korisnik nema neplaćenih obaveza prema Telenoru. 

Nakon isteka perioda za obradu ličnih podataka, ti podaci se anonimizuju ili brišu, osim:
  • ukoliko su potrebni za obračun troškova elektronskih komunikacija, troškova međupovezivanja, a možemo vršiti njihovu obradu do zastarevanja potraživanja u skladu sa opštim propisima kojima se uređuju dužničko-poverilački odnosi;
  • u slučaju da je pokrenut postupak prinudne naplate neplaćenih potraživanja;
  • ako je priložena reklamacija na proizvod ili uslugu u roku, sve do okončanja  postupaka po prigovoru u skladu s važećim propisima (npr. Zakon o elektronskim komunikacijama, Zakon o zaštiti potrošača i dr.).