O TELENORU OBAVESTENJE O PRIVATNOSTI KOJE PODATKE O LIČNOSTI KORISNIKA OBRAĐUJEMO
 

Koje podatke o ličnosti korisnika obrađujemo


U zavisnosti od vrste usluge koju pruža, Telenor  prikuplja i obrađuje različite tipove podataka o ličnosti. Podaci koje obrađujemo uključuju identifikacione podatke korisnika, podatke o uslugama, podatke o načinu korišćenja servisa i usluga, podatke o brojevima koje pozivate, podatke o približnoj lokaciji, informacije o računima i plaćanjima, tekuće obaveze i drugo.

 • Telenor obrađuje sledeće grupe podataka o ličnosti:
 • osnovne podatke,
 • podatke o saobraćaju i potrošnji,
 • podatke o približnoj lokaciji,
 • podatke koje prikupljamo u cilju zaključenja ugovora,
 • podatke iz ugovora, 
 • podatke o ugovornim obavezama,
 • zbirne (agregirane)  podatke o potrošnji,
 • podatke o plaćanjima,
 • podatke o komunikaciji s korisnikom,
 • podatke o video-nadzoru (čuvaju se 7-10 dana).