O TELENORU OBAVESTENJE O PRIVATNOSTI KAKO ŠTITIMO PODATKE O LIČNOSTI
 

Kako štitimo podatke o ličnostiStrateški prioritet Telenora jeste da izgradi i održi poverenje između nas i naših korisnika. Stoga je zaštita naših sistema i podataka o ličnosti veoma važna i za naše korisnike i za Telenor. Naš glavni cilj jeste da korisnici osete da su u sigurnim rukama kada koriste proizvode i usluge Telenora. U skladu sa zahtevima važećeg zakonodavstva i po osnovu najboljih praksi, Telenor preduzima neophodne tehničke i organizacione mere kako bi osigurao bezbednost podataka o ličnosti korisnika.

Da bi se obezbedila zaštita podataka o ličnosti korisnika, Telenor koristi napredne tehnologije u kombinaciji sa efikasnim upravljanjem bezbednosnim kontrolama. 

Kako bi se osigurala maksimalna zaštita podataka, u Telenoru je usvojen niz politika koje regulišu obradu podataka. Implementirani su različiti mehanizmi, poput obavezne obuke svih zaposlenih za rukovanje poverljivim i ličnim podacima, pristup podacima je dozvoljen samo ovlašćenim licima, postoje jake politike lozinki, kao i periodiče interne i eksterne revizije implementiranih bezbednosnih kontrola. Sve implementirane kontrole u skladu su s međunarodnim standardima i okvirima za implementaciju (ISO27001, COBIT), kao i s lokalnim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

U Telenoru je imenovan službenik zadužen za zaštitu podataka, a postoje i posebne službe koji se brinu o bezbednosti informacija i zaštiti od prevare. Oni pomažu u procesu zaštite i obezbeđivanja bezbednosti ličnih podataka i vode računa o njihovoj usklađenosti.