O TELENORU O NAMA USLOVI KORIŠĆENJA WIKIPEDIA USLOVI KORIŠĆENJA

Share this:

 
 • Da bi korisnik pristupio servisu mora da ima aktivnu internet konekciju;
 • Pre registracije na servis, korisnici će se upoznati sa uslovima korišćenja servisa na Wikipedia sajtu https://www.wikipedia.org/;
 • Roming internet saobraćaj neće biti obezbeđen i biće naplaćen po važećoj tarifi;
 • Internet saobraćaj se može aktivirati bez obzira na to koji tarifni paket se koristi, ukoliko je internet saobraćaj omogućen;
 • Cena aktivacije servisa je regulisana cenovnikom, koji se nalazi na sajtu www.telenor.rs za korisnike Telenor Srbija;
 • Servis će biti aktivan od 15.10.2015. u Srbiji;
 • U slučaju pretraživanja reči „Wikipedia“ kroz bilo koji browser, internet saobraćaj nije besplatan.
 • Korisnici mogu da aktiviraju servis putem Moj Telenor portala i aplikacije (fizička lica), odnosno SMS-om, USSD-om, kao i putem biznis portala (pravna lica); 
 • Telenor ne snosi odgovornost ukoliko internet saobraćaj bude naplaćen, ukoliko korisnik koristi bilo koji vid pristupa, a  prethodno nije pravilno aktivirao servis;
 • Ukoliko napuštate Wikipedia okruženje, internet saobraćaj će biti naplaćen po standardnoj tarifi.
 • Internet saobraćaj podrazumeva kontinuirani protok saobraćaja podataka koji je potreban za aktivno korišćenje servisa;
 • Telenor zadržava pravo da zbog otklanjanja kvarova, održavanja i izgradnje ili preopterećenja korišćenja servisa privremeno delimično ili potpuno obustavi ili smanji kvalitet korišćenja servisa;
 • Ukoliko korisnik pristupa servisu putem druge mreže, (Wi-Fi, ADSL, mobile data drugog provajdera, kablovski internet...), Telenor neće obezbeđivati dodatni internet saobraćaj za ovu uslugu;
 • Telenor može kontaktirati korisnika u vezi aktivacije, registracije servisa i pružanja informacija o njemu;

Odgovornost i korišćenje Wikipedia servisa:

 • Za sve podatke i informacije objavljene na Wikipediji isključivo je odgovorna kompanija Wikimedia Foundation, koja je vlasnik Wikipedia servisa;
 • Telenor d.o.o. neće pružati nikakve informacije kompaniji Wikimedia Foundation o svojim korisnicima;
 • Uslovi korišćenja Wikipedia servisa su dati na portalu vlasnika servisa https://www.wikipedia.org/, te je korisnik prilikom aktivacije istog u obavezi da se sa njima saglasi;
 • Telenor odgovara samo za internet saobraćaj za pristup servisu;
 • Za samo funkcionisanje servisa u potpunosti odgovara vlasnik;
 • Podaci koje korisnik razmenjuje preko servisa su isključiva odgovornost korisnika;
 • Telenor ne odgovara za naplatu saobraćaja ukoliko dođe do konfiguracionih promena na strani Wikipedia Zero servisa, odnosno aplikacije, koje su u isključivoj nadležnosti vlasnika istih. 
 
Napomena: Wikipedia je dostupna do 06.12.2018.