WhatsApp uslovi korišćenja

Share this:

Menu
O TELENORU O NAMA USLOVI KORIŠĆENJA WHATSAPP USLOVI KORIŠĆENJA

Share this:


Uslovi korišćenja servisa WhatsApp


Kratki opis Servisa

WhatsApp Messenger je višeplatformska mobilna aplikacija (u daljem tekstu: Servis) koja omogućava korisnicima da međusobno razmenjuju poruke. WhatsApp Messenger je dostupan na iPhone, BlackBerri, Android, Windows Phone i Nokia uređajima i omogućava korisnicima koji su aktivirali Servis da mogu međusobno slati poruke bez obzira na tip uređaja koji poseduju.

Osim slanja tekstualnih poruka korisnici Servisa mogu kreirati grupe i međusobno slati neograničen broj slika i audio poruka i video zapisa. Pozivi putem WhatsApp aplikacije (WhatsApp VoIP) ne ulaze u besplatan i neograničen internet saobraćaj za ovaj servis.

Telenor će svojim korisnicima, fizičkim licima na teritoriji Srbije (u daljem tekstu: Korisnici) pružiti mogućnost da za korišćenje Servisa ne  brinu  o dodatnoj  naplati  interneta, tj. korisnici će kod aktivacije Servisa imati dodeljen internet saobraćaj za njegovo korišćenje. 
 
Pozivi putem WhatsApp aplikacije (WhatsApp VoIP) ne ulaze u besplatan i neograničen internet saobraćaj za ovaj servis.

Napomena: Od jula 2017. godine, za korišćenje WhatsApp-a, Telenor pruža 2GB internet saobraćaja, isključivo za ovaj servis. 


Uslovi korišćenja

 • Da bi korisnik pristupio Servisu mora da ima  aktivnu internet konekciju;
 • Pre registracije na Servis, Korisnici će se   upoznati sa uslovima korišćenja Servisa;
 • Roming internet saobraćaj neće biti obezbeđen i  biće  naplaćen po važećoj tarifi;
 •  Internet saobraćaj se može aktivirati bez obzira na to koji tarifni paket se koristi, ukoliko je internet saobraćaj omogućen;
 • Cena aktivacije Servisa je regulisana Cenovnikom, koji je dat na sajtu www.telenor.rs za korisnike Telenor Srbija;
 • Servis će biti aktivan od 10.06.2014. u Srbiji;
 • Korisnici će moći da aktiviraju Servis preko aplikacije ili web portala Moj Telenor
 • Telenor ne snosi odgovornost ukoliko  internet saobraćaj bude naplaćen, ukoliko korisnik koristi bilo koji vid pristupa a  predhodno nije  pravilno aktivirao Servis;
 • Internet saobraćaj podrazumeva kontinuirani  protok saobraćaja podataka koji je potreban za aktivno korišćenje Servisa;
 • Telenor zadržava pravo da zbog otklanjanja kvarova, održavanja i izgradnje ili preopterećenja korišćenja Servisa privremeno delimično ili potpuno obustavi ili smanji kvalitet korišćenja Servisa;
 • Ukoliko korisnik pristupa Servisu preko  druge mreže, (Wi-Fi, ADSL, mobile data drugog provajdera, kablovski internet...), Telenor neće obezbeđivati dodatni internet saobraćaj za ovu uslugu;
 • Telenor može kontaktirati korisnika u vezi sa aktivacijom, registracijom Servisa i pružanja informacija o njemu;
 
Aktivacija servisa
 
Prepaid

Prva aktivacija servisa je besplatna kao tarifni dodatak za pripejd korisnike, a Servis se može koristiti u periodu od 30 dana od datuma aktivacije, nakon čega se naplaćuje 95 RSD za mesec dana. Aktivirani dodatak se automatski obnavlja svakog meseca. Korisnik može u svakom trenutku da se odjavi sa servisa slanjem poruke WA STOP na 9000. 
Sve izmene i uslovi korišćenja Servisa biće  objavljeni na www.telenor.rs
 
Postpaid

WhatsApp digitalni servis je dostupan svim postpejd korisnicima u okviru tarifnog dodatka Društvene mreže.
 
Preuzimanje aplikacije
 
Korisnicima Telenor Srbije će biti omogućeno da preuzmu aplikaciju za korišćenje servisa preko aplikacije ili web portala Moj Telenor
Saobraćaj za preuzimanje aplikacije će biti naplaćen u skladu sa pravilima paketa koji korisnik koristi.
 
Odgovornost i korišćenje WhatsApp aplikacije:
 • Za sve podatke i informacije objavljene na Servisu  isključivo je odgovorna kompanija WhatsApp Inc, koja je vlasnik aplikacije WhatsApp;
 • Telenor d.o.o. neće pružati nikakve informacije kompaniji WhatsApp Inc o svojim korisnicima.
 • Uslovi korišćenja aplikacije su dati na portalu vlasnika aplikacije http://www.whatsapp.com, te je korisnik prilikom aktivacije Servisa u obavezi da se sa njima saglasi;
 • Telenor odgovara samo za internet saobraćaj za pristup aplikaciji;
 • Za samo funkcionisanje aplikacije u potpunosti odgovora vlasnik;
 • Podaci koje korisnik razmenjuje preko Servisa su isključiva odgovornost korisnika;
 • Telenor ne odgovara za naplatu saobraćaja ukoliko dođe do konfiguracionih promena na strani WhatsApp aplikacije, koje su u isključivoj nadležnosti vlasnika aplikacije.