O TELENORU O NAMA USLOVI KORIŠĆENJA VREME DARIVANJA - USLOVI KORIŠĆENJA PROMOCIJE

Share this:

 

Opis promocije


Svi Telenor postpejd korisnici, fizička lica koji ispunjavaju uslov za zaključenje ugovora ili aneksa ugovora u skladu sa Opštim Uslovima i pravna lica koja nemaju aktivan Aneks posebnih uslova, postojeći i novi, koji u periodu trajanja promocije od 28.11.2018 – 31.01.2019. godine zaključe ugovor ili aneks ugovora, uz ugovornu obavezu od 12 ili 24 meseca, uz kupovinu uredjaja ili bez, na tarifnim paketima Total 2, Total 5, Total 10, Play 5, Play 10 i Premium za fizička lica i na tarifnim paketima Moja Firma Total 2, Moja Firma 350 plus, Moja Firma Total 4, Moja Firma 500 plus, Moja Firma Total 8, Moja Firma Total 12 i Moja Firma Platinum dobiće dodatni internet saobraćaj u trajanju od 12 ili 24 meseca (uključujući i mesec aktivacije). Količina i trajanje internet saobraćaja zavisi od izabranog tarifnog paketa na kojem je korisnik zaključio ugovor ili aneks ugovora:

 

Fizička lica

Tarifni paket Total 2 Total 5 Total 10 Play 5 Play 10 Premium
Mesečna pretplata 1.799 2.299 3.599 1.799 2.299 6.999
Količina GB 5 GB 10 GB 15 GB 5 GB 10 GB 15 GB
Trajanje dodatka 12 meseci 24 meseca 24 meseca 12 meseci 24 meseca 24 meseca

Pravna lica

Tarifni paket Moja Firma Total 2 350 Plus Total 4 500 Plus Total 8 Total 12 Platinum
Mesečna pretplata 1.899 1.899 2.599 2.599 3.799 5.999 7.999
Količina GB 5 GB 5 GB 10 GB 10 GB 10 GB 15 GB 15 GB
Trajanje dodatka 12 meseci 12 meseci 24 meseca 24 meseca 24 meseca

24 meseca

24 meseca
 
Svi korisnici koji su ostvarili pravo na novogodišnju internet promociju iz prethodnog pasusa, dobiće i novogodišnji poklon vaučer koji mogu iskoristiti na svom drugom broju tj. ugovoru za kupovinu telefona ili koji mogu pokloniti drugoj osobi. Novogodišnji poklon vaučer će dobiti i korisnici koji budu zaključili u promotivnom periodu od 28.11.2018 do 31.01.2019. godine ugovore ili anekse ugovora za SMARTIĆ SATIĆ i Telenor Kućni Internet uz ugovornu obavezu od 12 ili 24 meseca.
Novogodišnji poklon vaučer se može iskoristiti isključivo za kupovinu mobilnog telefona u Telenor Prodavnicama (uključujući i Online prodavnicu – Telenor WebShop). Novogodišnji poklon vaučer, korisniku koji ga prilaže prilikom kupovine, omogućava popust na cenu telefona. Iznos popusta zavisi od toga uz koji tarifni paket korisnik kupuje telefon.


Tabela sa maksimalnim iznosima popusta koje je moguće ostvariti prilikom kupovine uredjaja uz korišćenje novogodišnjeg poklon vaučera:
 

Fizička lica

Tarifni paket Total 2 Total 5 Total 10 Play 5 Play 10 Premium
Mesečna pretplata 1.799 2.299 3.599 1.799 2.299 6.999
Maksimalni iznos popusta 5.000 10.000 12.000 5.000 10.000 12.000

Pravna lica

Tarifni paket Moja Firma Total 2 350 Plus Total 4 500 Plus Total 8 Total 12 Platinum
Mesečna pretplata 1.899 1.899 2.599 2.599 3.799 5.999 7.999
Maksimalni iznos popusta 5.000 5.000 10.000 10.000 10.000

12.000

12.000
 
Pravo na novogodišnju promociju moguće je ostvariti kupovinom u svim Telenor prodavnicama i kanalima prodaje, uključujući i Online prodavnicu – Telenor WebShop. 
Svi iznosi i cene su prikazani sa uključenim PDV-om.
Novogodišnja promocija počinje 28.11.2018 i traje do 31.01.2019 u 23:59h.
 

Uslovi korišćenja novogodišnje promocije


Pravo na promociju je moguće ostvariti uz:

 • Zaključenje ugovora za novi broj, prelazak sa pripejda na postpejd ili uz prenos broja iz druge mobilne mreže, uz ugovornu obavezu u trajanju od 12 ili 24 meseca, bez kupovine telefonskog aparata.
 • Zaključenje ugovora za novi broj, prelazak sa pripejda na postpejd ili uz prenos broja iz druge mobilne mreze, uz kupovinu telefonskog aparata po povlašćenoj ceni ili po punoj ceni na 12 ili 24 mesečne rate i uz ugovornu obavezu u trajanju od 12 ili 24 meseca.
 • Zaključenje Aneksa ugovora uz ugovornu obavezu u trajanju od 12 ili 24 meseca, bez kupovine telefonskog aparata.
 • Zaključenje Aneksa ugovora uz kupovinu telefonskog aparata po povlašćenoj ceni ili po punoj ceni na 12 ili 24 mesečne rate uz ugovornu obavezu u trajanju od 12 ili 24 meseca.

***Novogodišnji internet promo dodatak nije moguće aktivirati uz zaključen ugovor ili aneks ugovora koji obezbedjuje popust na mesečnu pretplatu tokom trajanja ugovorne obaveze. Telenor zadržava pravo da u skladu sa svojim tehničkim mogućnostima korisniku odobri aktivaciju novogodišnjeg promo dodatka ili kupovinu uz novogodišnji poklon vaučer uz zadržavanje popusta na pretplatu. Reaktivacijom prethodno deaktiviranih ugovora korisnici nemaju pravo na novogodišnju promociju.Aktivacija i korišćenje novogodišnjeg internet promo dodatka


Aktivacija novogodišnjeg internet promo dodatka se vrši isključivo putem Moj Telenor aplikacije.

 • Korisnici koji su zaključenjem ugovora ili aneksa ugovora ispunili uslov za dobijanje novogodišnjeg internet promo dodatka, dobiće aktivacionu SMS poruku sa linkom na Moj Telenor aplikaciju. 
 • Ukoliko nemaju instaliranu Moj Telenor aplikaciju, link iz aktivacione SMS poruke će ih voditi na odgovarajuću internet prodavnicu (AppStore, Google Play, Windows) kako bi instalirali aplikaciju i nakon toga aktivirali promociju.
 • Aktivacija novogodišnjeg internet promo dodatka će biti moguća u periodu od 28.11.2018 do 31.01.2019 (23:59h). Nakon isteka promocije neće biti moguće da se aktivira dodatak.


Nakon što se izvrši aktivacija novogodišnjeg promo dodatka, isti je moguće koristiti u tekućem i narednih 11, odnosno 23 meseca, u zavisnosti od izabranog tarifnog paketa, odnosno dodeljenog promo dodatka (vidi tabelu iznad).

Neiskorišćeni saobracaj iz novogodisnjeg internet promo dodatka se ne prenosi u naredni mesec.

Internet saobraćaj iz novogodisnjeg promo dodatka se moze trositi iskljucivo u mrezi Telenor Srbija (ne važi u romingu, niti u drugim Telenor mrežama).

U slučaju da korisnik izvrši promenu tarifnog paketa tokom trajanja ugovorne obaveze na neki sa nižom mesečnom pretplatom, gubi pravo na novogodišnju internet promociju i ista će mu biti automatski deaktivirana bez mogućnosti ponovne aktivacije.

Ukoliko korisnik iz bilo kog razloga bude deaktiviran ili izvrši prenos vlasništva, gubi pravo na promociju i ista će mu biti automatski deaktivirana, bez mogućnosti ponovne aktivacije.

Korisnik može izvršiti proveru potrošnje novogodišnjeg internet promo dodatka na Moj Telenor aplikaciji.Korišćenje novogodišnjeg poklon vaučera za kupovinu telefona


NovogodiŠnji poklon vaučer se može iskoristiti isključivo za kupovinu mobilnog telefona u Telenor Prodavnicama (ukljucujuci i Online prodavnicu – Telenor WebShop). Novogodišnji vaučer u sebi sadrži popust na cenu telefona čija visina iznosa zavisi od toga na kojem tarifnom paketu korisnik kupuje telefon: fizička lica kupovinom mobilnog telefona uz tarifne pakete Total 2 i Play 5 korišćenjem vaučera mogu ostvariti popust do 5,000 dinara, uz tarifne pakete Total 5 i Play 10 korišćenjem vaučera mogu ostvariti popust do 10,000 dinara, a uz tarifne pakete Total 10 i Premium do 12,000 dinara sa uključenim PDV-om. Pravna lica kupovinom mobilnog telefona uz tarifni paket Moja Firma Total 2 i Moja Firma 350 plus korišćenjem vaučera mogu ostvariti popust do 5,000 dinara, uz tarifne pakete Moja Firma Total 4, Moja Firma 500 plus i Moja Firma Total 8 korišćenjem vaučera mogu ostvariti popust do 10,000 dinara, a uz tarifne pakete Moja Firma Total 12 i Moja Firma Total Platinum mogu ostvariti popust do 12,000 dinara.

 • Donosilac vaučera mora da ispunjava uslove za zaključenje ugovora ili aneksa ugovora prema Opštim Uslovima.  Vaučer se može iskoristiti isključivo za kupovinu mobilnog telefona u Telenor prodavnicama uz zasnivanje ugovorne obaveze sa minimalnim ugovorenim  trajanjem od 12 ili 24 meseca.  
 • Jedan vaučer važi isključivo za jednu transakciju/kupovinu. Vaučer se može iskoristiti samo jednom tokom trajanja promotivnog perioda na mobilnom broju/ugovoru. 
 • Ukoliko se kupovina obavlja po povlašćenim cenama telefona uz odabrani tarifni paket iznos popusta koji se odobrava korišćenjem vaučera može umanjiti cenu telefona maksimalno do konačne cene od 1 dinara sa ukljucenim PDV-om. 
 • Ukoliko se kupovina obavlja na 12 ili 24 rate preko Telenora ili Telenor Banke iznos popusta koji se odobrava korišćenjem vaučera može umanjiti cenu telefona maksimalno do konačne cene od 5,000 dinara sa ukljucenim PDV-om.
 • Odobreni popust će biti primenjen na cenu telefona iz važećeg cenovnika nakon provere i ispunjenja uslova kreditne solventnosti u skladu sa Opštim Uslovima.
 • Napomena za Pravna Lica: Korisnici koji imaju aktivan Aneks posebnih uslova nemaju mogućnost korišćenja vaučera u promotivnom periodu.
 • Vaučer se može iskoristiti za kupovinu telefona u periodu od 28.11.2018 do 31.01.2019. godine u 23:59h. Nakon ovog datuma nije moguće iskoristiti vaučer za kupovinu mobilnog telefona. 


Dodatne napomene


Korisnik može iskoristiti ili aktivirati samo jedan novogodišnji benefit tokom trajanja promocije: 
 • korisnici koji ostvare pravo na novogodišnju internet promociju i aktiviraju je, na tom broju ne mogu iskoristiti novogodišnji poklon vaučer za kupovinu telefona.
 • korisnici koji iskoriste pravo na kupovinu telefona uz novogodišnji poklon vaučer, nemaju pravo na novogodišnji internet promo dodatak.
 • Ukoliko korisnik u toku trajanja novogodišnje promocije sklopi ugovor i zatim otkupi ugovornu obavezu, sklapanjem novog aneksa NEMA PRAVO na ponovno dodeljivanje niti novogodišnjeg promo internet dodatka, niti poklon vaučera.


Korisnik koji iskoristi novogodišnji poklon vaučer za kupovinu telefona i tokom trajanja ugovorne obaveze promeni tarifni paket na neki sa nižom mesečnom pretplatom, biće zadužen za maksimalni iznos popusta koji je predvidjen korišćenjem vaučera na tarifnom paketu uz koji je zaključio ugovor ili aneks ugovora:

 • ukoliko korisnik promeni tarifni paket na neki sa nižom mesečnom pretplatom, a na kojem je bilo moguće ostvariti niži iznos popusta, korisnik će biti zadužen za razliku u ostvarenom popustu.
 • ukoliko korisnik promeni tarifni paket na neki sa nižom mesečnom pretplatom, a na kojem nije bilo moguće ostvariti popust korišćenjem novogodišnjeg poklon vaučera, biće zadužen za maksimalan iznos popusta koji je predvidjen na tarifnom paketu uz koji je zaključen ugovor ili aneks ugovora.


Korisnik kojem broj bude deaktiviran iz bilo kog razloga u skladu sa Opštim Uslovima, a pre isteka ugovorne obaveze, biće zaduzen za maksimalan iznos popusta koji je bilo moguće ostvariti na odabranom tarifnom paketu zaključenjem ugovora ili aneksa ugovora.

Korisnik koji iskoristi novogodišnji poklon vaučer za kupovinu telefona na 12 ili 24 rate, a koji  prevremenom otplatom rata za telefonski aparat ostvari pravo na ukidanje ugovorne obaveze i izvrši promenu tarifnog paketa na neki sa nižom mesečnom pretplatom ili raskine ugovor u periodu prvobitno ugovorenog trajanja ugovorne obaveze, biće zadužen za iznos ostvarenog popusta po osnovu korišćenja vaučera.

Ukoliko korisnik zaključi ugovor ili Aneks ugovora na daljinu, pravo na raskid tog ugovora prema Zakonu o Zaštiti Potrošača (ZZP) može da ostvari samo ukoliko vrati i novogodišnji poklon vaučer. Ukoliko je u periodu od 14 dana od dana zaključenja ugovora ili aneksa ugovora, u kojem korisnik ostvaruje pravo na raskid prema ZZP, iskorišćen vaučer za kupovinu telefona na nekom drugom broju, korisnik gubi to pravo i smatraće se da je započeo sa korišćenjem usluge prema Opštim Uslovima. Ukoliko korisnik nije u mogućnosti da vrati vaučer i za isti je proverom utvrdjeno da nije iskorišćen, korisniku će biti omogućeno da raskine ugovor prema ZZP uz automatsko poništavanje izdatog vaučera.