O TELENORU O NAMA USLOVI KORIŠĆENJA USLOVI KORIŠĆENJA USLUGE TELENOR PORODICA

Share this:

 

Usluga Telenor porodica od 01.03.2019. nije dostupna za nove aktivacije grupa, kao ni dodavanje novih članova postojeću grupu.


Korisnici koji imaju aktivnu uslugu, nastavljaju da je koriste po dosadašnjim uslovima i pravilima sve dok:

 • ne promene paket,
 • zatraže izlazak iz grupe,
 • se grupa ne rasformira,
 • ne promeni broj ili uradi prenos vlasništva.


Korišćenje Telenor Porodica ponude se naplaćuje 150 dinara sa pdv-om mesečno po članu grupe.

 

Kome je bila dostupna usluga Telenor porodica?

 
Postpejd korisnik Telenor mobilne mreže može na svom pretplatničkom broju da aktivira „Telenor Porodica“ promociju ukoliko kumulativno ispunjava sledeće uslove:

1.   Da je fizičko lice i da ima aktivan postpejd broj na jednom od paketa:
 • Prenesi+ XS, Prenesi+ S, Prenesi+ M
 • Play+ 20, Play+ 30, Play+ 40
 • Prenesi Start, Basic, Standard, Extra, Pro, S, M, L, XL, XXL,
 • Play+ 1, 2, 3,  Solo, Duo, Trio
 • Prenesi Play+ S, M, L, XL, XXL
 • Prenesi i Surfuj Start, Basic, Standard, Extra, Pro, S, M, L, XL, XXL
 • Prenesi i Surfuj+ S, M, L, XL, XXL
 • Prenesi i Dopuni
 • Prenesi Kredit
 • Premium, Premium+
 • Osobe sa invaliditetom, Osobe sa invaliditetom 2

2. Da na pretplatničkom broju na kome želi da aktivira promociju nema aktivnu promociju koja obezbezbeđuje popust na mesečnu pretplatu na 12 ili 24 meseca, osim u slučaju promocije koja korisnicima nudi 20% popusta na mesečnu pretplatu.

Promocija „Telenor Porodica“ ne zahteva ugovornu obavezu, nije vremenski ograničena i korisnik će moći da je koristi dokle god ispunjava definisane uslove za korišćenje promocije.

Promociju „Telenor Porodica“  korisnik može aktivirati iako na svom broju ima aktivnu ugovornu obavezu na osnovu kupovine uređaja. Članovi „Telenor Porodica“ grupe imaju mogućnost kupovine telefona uz tarifni paket ili na rate preko Telenor banke u skladu sa postojećim pravilima Telenora za kupovinu uređaja.

Opis „Telenor Porodica“ promocije


Postpejd korisnici, koji ispunjavaju uslove za aktivaciju „Telenor Porodica“ promocije imaju mogućnost da iniciraju i kreiraju „Telenor Porodica“ grupu od 3, 4 ili 5 članova i dobiju sledeće benefite na svom pretplatničkom broju kao i na pretplatničkim brojevima koji su deo grupe i to:
 • 30%, 40% ili 50% dodatnog saobraćaja iz paketa (MB, poruke i minuti ka svim mrežama u nacionalnom saobraćaju), u zavisnosti od broja članova u „Telenor Porodica“ grupi (3, 4 ili 5). Bonus saobraćaj ne ostvaruju korisnici kojima je saobraćaj u okviru paketa već neograničen (korisnici sa ne ograničenim minutima ne ostvaruju bonus minute, korisnici sa neograničenim porukama ne ostvaruju bonus poruke itd.)
 • Neograničene pozive i poruke u nacionalnom saobraćaju između članova „Telenor Porodica“ grupe bez tarifiranja i trošenja saobraćaja iz tarifnih paketa.
 • Mogućnost prenosa nepotrošenog dodatnog internet saobraćaja, kao i nepotrošenog internet saobraćaja iz tarifnog paketa na pretplatničkom broju na kome je aktivirana promocija, između članovaTelenor Porodica“  grupe. Internet saobraćaj iz tarifnog paketa je moguće prenositi između članova „Telenor Porodica“ grupe u vremenskom periodu u kom korisnik ima pravo da potroši internet saobraćaj u skladu sa uslovima tarifnog paketa.

Naknada za korišćenje „Telenor Porodica“ promocije iznosi  150 dinara mesečno (sa PDV-om) za svaki pretplatnički broj koji je član „Telenor Porodica“ grupe, i naknada će biti iskazana na računu za pružene usluge na svakom od pretplatničkih brojeva. Naknda se naplaćuje od momenta uvezivanja u grupu dokle god je pretplatnički broj član „Telenor Porodica“ grupe.  Naknada za korišćenje se vrši u punom iznosu nezavisno od datuma u mesecu kada je inicirana aktivacija ili deaktivacija „Telenor Porodica“ grupe. 

Pravila korišćenja „Telenor Porodica“ promocije


 1. Dodatni saobraćaj se dodeljuje u zavisnosti od broja članova „Telenor Porodica“ grupe na mesečnom nivou, 30%, 40%, 50% više minuta, SMS poruka i megabajta u nacionalnom saobraćaju  za 3, 4 odnosno 5 uvezanih članova u „Telenor Porodica“, odnosno za korisnike tarifnih paketa Prenesi i Dopuni i Prenesi Kredit, 30%, 40%, 50% više kredita iz tarifnog paketa. (Primer: 3 pretplatnička broja u grupi 30% više minuta, SMS-a i megabajta iz tarifnog paketa, 30% više kredita iz tarifnog paketa,  4 pretplatnička broja u grupi 40% više minuta, SMS-a i megabajta iz tarifnog paketa, 40% više kredita iz tarifnog paketa, 5  pretplatničkih brojeva u grupi 50% više minuta, SMS-a i megabajta iz tarifnog paketa, 50% više kredita iz tarifnog paketa).
  • 30%, 40% ili 50% više minuta se odnosi na broj minuta ka svim mrežama u nacionalnom saobraćaju koje korisnik ima u okviru tarifnog paketa. Promocijom „Telenor Porodica“ ne uvećava se broj minuta u okviru Telenor mreže koji su dostupni nakon potrošenih minuta ka svim mrežama iz postpejd paketa.
  • 30%, 40% ili 50% više poruka odnosi se na SMS poruke u nacionalnom saobraćaju koje su dostupne u okviru postpejd paketa.
  • 30%, 40% ili 50% više megabajta se odnosi na internet u nacionalnom saobraćaju koji je dostupan u okviru postpejd paketa.
  • 30%, 40% ili 50% više kredita iz tarifnog paketa se može trošiti u skladu sa uslovima tarifnih paketa Prenesi i Dopuni i Prenesi Kredit.
 2. Razgovori i razmena SMS poruka u nacionalnom saobraćaju između članova „Telenor Porodica“  grupe se ne tarifira i neograničen je.
 3. Dodatni internet saobraćaj koji korisnik dobija aktviranjem promocije „Telenor Porodica“ (30%,40%,50% više megabajta iz tarifnog paketa koji koristi) korisnik može poslati bilo kom članu njegove „Telenor Porodica“ grupe bez dodatne naknade. Razmena nepotrošenog internet saobraćaja se može vršiti u količinama koje su deljive sa 50 (50, 100, 150, 200 MB i slično.). Minimalni iznos MB za prenos je 50 MB. Osnovni internet saobraćaj iz tarifnog paketa se ne može slati drugim članovima „Telenor Porodica“. 
 4. Dodatni internet saobraćaj dobijen uvezivanjem u “Telenor Porodica” grupu, kao i internet saobraćaj koji je dobijen prenosom sa broja na broj u okviru grupe se troše pre internet saobraćaja dobijenog u okviru tarifnog paketa. Dodatni saobraćaj (minuti, SMS poruke, megabajti) dobijen uvezivanjem u „Telenor Porodica“ grupu kao i internet saobraćaj koji je dobijen prenosom sa broja na broj u okviru grupe, važi do kraja meseca u kome je dodeljen/prenešen i ne prenosi se u naredni mesec. 
 5. Benefiti iz „Telenor Porodica“ promocije korisniku se dodeljuju u trenutku formiranja „Telenor Porodica“ grupe. Dodatnu količinu saobraćaja (minuta, SMS poruka i megabajta u nacionalnom saobraćaju) korisnik dobija u celosti u trenutku aktivacije promocije bez obzira na datum u mesecu kada je promocije aktivirana. 
 6. Prilikom deaktivacije „Telenor Porodica“ promocije, benefiti iz promocije su dostupni do poslednjeg dana meseca u kome je izvršena deaktivacije promocije.
 7. Ukoliko korisnik ima uvedenu zabranu odlaznog saobraćaja ili bilo koju vrstu suspenzije na broju na kome je aktivirana promocija, ne može koristiti dodatni saobraćaj iz promocije sa broja na kome postoji zabrana ili suspenzija.
 8. Prilikom promene tarifnog paketa na pretplatničkom broju na kome je aktivna promocija, dodatni saobraćaj iz promocije Telenor porodica se ne menja u mesecu u kome je izvršena promena tarifnog paketa. Počevši od sledećeg meseca od dana promene tarifnog paketa korisniku se dodeljuje dodatni saobraćaj (minuti, SMS-poruke i megabajti) u skladu sa novim tarifnim paketom. 
 9. Razmena internet saobraćaja između brojeva koji su deo iste „Telenor Porodica“ grupe se može izvršiti SMS-om.