O TELENORU O NAMA USLOVI KORIŠĆENJA USLOVI KORIŠĆENJA 4G PROMOCIJE

Share this: • Novi i postojeći postpejd korisnici, fizička i pravna lica koji kupe telefon sa ugovornom obavezom od 12 ili 24 meseca koji je označen da podržava 4G tehnologiju u periodu od 05.05.2015. do 15.08.2015. i koji ispune druge uslove koji su definisani u daljem tekstu, dobijaju promociju dodatnog besplatnog internet saobraćaja na svom tarifnom paketu u iznosu od 1GB svaki mesec do kraja 2015. godine. Pored ovoga, brzina pristupa internetu za celokupan dobijen saobraćaj iz paketa i iz promocije se podiže na maksimalne brzine do 50 Mbs za preuzimanje i 15 Mbs za slanje podataka dostupne u okviru 4G tehnologije ( U daljem tekstu: 4G promocija).
 • 4G promocija uz kupovinu 4G telefona je dostupna svim pravnim licima koji kupe uređaj uz aktuelne Moja firma pakete.
 • Dobijeni dodatni besplatan internet saobraćaj ima prioritet u potrošnji, važi u mesecu dodeljivanja i ne prenosi se u naredne mesece.
 • Promocija će biti besplatna do kraja 2015. godine, a korisnici imaju mogućnost da se odjave od promocije u bilo kom trenutku trajanja iste slanjem besplatne SMS poruke sa sadržajem „STOP 4G“ na 9000. Korisnici koji podnesu zahtev za deaktivaciju 4G promocije, dodatni saobraćaj će moći da iskoriste do kraja obračunskog perioda u kom su podneli zahtev za deaktivaciju, dok će maksimalne 4G brzine za prenos podataka moći da koriste do kraja 2015. godine.
 • Korisnicima, fizičkim licima, koji se ne odjave od dobijanja promocije zaključno sa 31.12.2015. od narednog obračunskog perioda će početi da se naplaćuje dodatni internet saobraćaj od 1GB u iznosu od 395 RSD sa uključenim PDV-om. Pravnim licima 4G promocija će biti ugašena od strane Telenora 31.12.2015. godine i za nastavak korišćenja korisnici treba da podnesu zahtev za aktivaciju 4G dodatka po standardnoj proceduri.
 • Promocija u slučaju zamene SIM kartice za 4G SIM podrazumeva po 1GB dodatnog internet saobraćaja u tekućem i narednom mesecu sa povećanjem brzina na 50Mbs za preuzimanje i 15Mbs za slanje podataka dostupne u okviru 4G tehnologije. Nakon isteka narednog meseca u odnosu na mesec kada je promocija dodeljena ova promocija se automatski deaktivira (U daljem tekstu: Promocija – zamena SIM kartice) 
 • Promocija – zamena SIM kartice će takodje biti dostupna u periodu od 05.05. do 15.08.2015. i važiće za sve postpejd pakete (osim za internet pakete), pravna i fizička lica.
 • Korisnici koji kupe 4G uredjaj i dobiju 4G promociju nemaju pravo na Promociju – zamena SIM kartice po osnovu zamene SIM kartice za 4G SIM.
 • Pristup i korišćenje 4G mreže je omogućeno svim postpejd korisnicima, fizičim i pravnim licima. Pravo na 4G promociju  i Promociju – zamena SIM kartice za 4G SIM nemaju korisnici hibrid i pripejd tarifnih paketa kojima u ovom trenutku nije omogućeno korišćenje 4G mreže. Hibridni paketi na koje se promocija ne odnosi su: Ista cena, Mikro hybrid, Ista cena start, Kombinuj 250, Kombinuj 1000, Kombinuj 500, Kombinuj 2000, Kombinuj 4000, Specijal 650, Prenesi i dopuni 490, Prenesi i dopuni 890, Prenesi i dopuni 1490, Prenesi i dopuni 590, Prenesi i dopuni 990, Prenesi i dopuni 159
 • BIZ. PRENESI I DOPUNI-TIM 1190, BIZ. PRENESI I DOPUNI-TIM 2190, BIZ. PRENESI I DOPUNI-TIM 390, BIZ. PRENESI I DOPUNI-TIM 690, Dopuni tim 1000, Dopuni tim 2000, Dopuni tim 500, Ista cena, Ista cena start, Kombinuj 1000, Kombinuj 2000, Kombinuj 250, Kombinuj 500, Moja Firma Start L, Moja Firma Start M, Moja Firma Start basic, Moja Firma Start standard, Prenesi i Dopuni 695, Specijal 650.
 • 4G promocija nema uticaj na ostale bonus saobraćaje koje su korisnici dobili po osnovu drugih promocija ili kampanja, koje važe nezavisno i istovremeno sa 4G promocijom.
 • 4G promocija nije dostupna na postpejd internet tarifnim paketima. Korisnici postpejd internet tarifnih paketa koji poseduju ili kupe 4G uređaj, zamene svoju internet SIM karticu za 4G SIM karticu i nalaze se na području koje je pokriveno 4G signalom će moći da koriste maksimalne 4G brzine do kraja 2015. godine.