O TELENORU O NAMA USLOVI KORIŠĆENJA TELENOR NALOG USLOVI KORIŠĆENJA
 

Telenor nalog – Uslovi korišćenja


Korišćenjem Telenor naloga (u daljem tekstu Nalog) saglasni ste sa Uslovima korišćenja (u daljem tekstu Uslovi) kao i njihovim budućim revizijama i verzijama.

Uslovi će biti povremeno ažurirani ili menjani nakon čega će biti objavljivani na Telenorovim veb-sajtovima. Telenor nalog je vlasništvo kompanije Telenor d.o.o., Omladinskih brigada 90, 11070 Novi Beograd (u daljem tekstu Telenor).


I Opis usluge


Namena usluge Telenor nalog je kreiranje i administriranje jednog korisničkog naloga pomoću kojeg korisnik može da se loguje na druge Telenorove servise koji zahtevaju log-in.

Nalog je namenjen fizičkim licima bez obzira na na to da li koriste usluge kompanije Telenor ili ne (u daljem tekstu Korisnik). Korisnik Telenor naloga je lice koje je prošlo celokupan proces registracije, tj.  uspešno završilo proces registracije naloga aktiviranjem linka za potvrdu dobijenim putem imejla, ili upisivanjem jednokratnog koda koji korisnik dobija putem SMS poruke . 

Nalog je namenjen isključivo za nekomercijalnu, ličnu upotrebu i pristup.


II Registracija i korišćenje Telenor naloga


Registracija, imejl, lozinka i broj telefona

Da bi Korisnik mogao da koristi Telenorove servise, neophodno je da registruje svoj Telenor nalog. Registrovati se može bilo koji korisnik interneta, bez obzira na mobilnog operatera   čije usluge koristi ili državu u kojoj se nalazi. 

Da bi se Korisnik registrovao, mora da ima važeću imejl adresu ili broj telefona. Ova adresa ili broj telefona su neophodni za proces validacije naloga. Ukoliko nakon registracije Korisnik promeni imejl adresu, dužan je da o toj promeni obavesti Telenor. Takođe, ukoliko Korisnik promeni druge lične podatke koji se dostavljaju u Nalogu, dužan je da te promene registruje u podešavanjima Naloga.

Lozinka je poverljiv podatak i Korisnik je neće otkrivati drugim licima ili veb-sajtovima. Ukoliko Korisnik ima razloga da veruje da njegovu lozinku koristi drugo lice, trebalo bi da odmah promeni svoju lozinku, i da potom o zloupotrebi obavesti Telenor d.o.o. Korisnik će biti odgovoran za svaku akciju koja je sprovedena sa njegovom lozinkom, kao i za gubitak poverljivih podataka izazvan na taj način. Ukoliko dođe do kršenja Uslova, Telenor zadržava pravo poništavanja korisničkog naloga bez prethodnog obaveštenja.

Broj telefona jepotreban  prilikom registracije korisnika jer će korisnicima usluga mobilne telefonije ili mobilnog interneta kompanije Telenor d.o.o. na taj broj biti poslata SMS poruka sa kodom za povezivanje telefona i Naloga. 

Broj telefona korisnika koji ne koriste usluge mobilne telefonije ili mobilnog interneta kompanije Telenor d.o.o. koristiće se isključivo radi provere statusa korisnika (da li koristi usluge telefonije ili mobilnog interneta Telenor d.o.o.) i obaveštavanja o Telenor uslugama ukoliko je Korisnik to izričito odobrio. Broj telefona neće biti upotrebljen u druge svrhe.

Korišćenje

Registracijom Naloga korisnik dobija mogućnost pristupa Telenorovim onlajn servisima/aplikacijama (portal Moj Telenor, aplikacija Moj Telenor, Web shop i sl.).

Ukoliko korisnik želi da koristi neku od Telenorovih onlajn aplikacija, on mora da dâ eksplicitno odobrenje toj aplikaciji da koristi Telenor nalog kao način logovanja, kao i da ona može da koristi podatke koje je korisnik uneo prilikom kreiranja Naloga. Prilikom davanja ove saglasnosti, korisnik prihvata i uslove korišćenja aplikacije koju odobrava.

Korisnik u svakom trenutku može da povuče pristanak koji je dao. Povlačenje pristanka može da se izvrši putem opcije podešavanja Naloga. Povlačenjem pristanka raskida se veza između aplikacije kojoj je pristanak ukinut i Telenor Naloga i korisnik više neće biti u mogućnosti da koristi tu aplikaciju.

Obaveza je Korisnika da načinom korišćenja Telenor naloga i drugih Telenor servisa štiti sopstvenu privatnost. U tom smislu preporuka Telenora jeste da se Korisnik odjavi sa Telenorovih servisa svaki put kada završi s njihovim korišćenjem, a naročito ukoliko se oni koriste sa javnih računara.

Korisnik se obavezuje da će učiniti sve što je u njegovoj moći da niko osim njega ne dođe u posed njegovog telefona ili drugog uređaja koji je povezan na Telenor nalog, kao i da niko neće neovlašćeno pristupati njegovovom Nalogu. 
Telenor neće snositi bilo kakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu neovlašćenim korišćenjem imejla i šifre korisnika, neovlašćenim korišćenjem uređaja povezanog s Nalogom ili neovlašćenim pristupom drugim Telenorovim servisima. 

Korisnik koji registruje Nalog navodi svoju imejl adresu ili broj telefona i šifru koje služe za autorizaciju korišćenja Naloga. Ukoliko Korisnik posumnja u neautorizovano korišćenje svojih kredencijala, u obavezi je da odmah prijavi Telenoru neovlašćeno korišćenje od strane trećih lica. Korisnik je odgovoran za sve moguće troškove nastale neovlašćenim korišćenjem njegovih kredencijala do trenutka dok ne obavesti Telenor o tome da postoji sumnja na zloupotrebu. Korisnik je odgovoran i za sve nedozvoljene aktivnosti autorizovane i izvršene pod Nalogom. Za svako neautorizovano korišćenje korisničke imejl adrese, broja telefona/šifre korisnika (kojim korisnik pristupa Telenorovim servisima poput portala ili aplikacije Moj Telenor, Web Shop-a  itd.) odgovoran je sam Korisnik.

Deaktivacija naloga

Ukoliko se Korisnik ne slaže sa Uslovima ili ne želi više da koristi Nalog, potrebno je da deaktivira nalog.

Deaktivacija naloga se vrši u podešavanjima Telenor naloga. Deaktivacijom naloga korisniku će biti onemogućen pristup Telenorovim onlajn servisima koji zahtevaju korišćenje Naloga, a parametri za pristup (imejl i šifra) moći će da se koriste za kreiranje novog Naloga. 

Ukoliko Korisnik ne želi da ima pristup podacima o Telenorovim proizvodima i uslugama, on može da prekine vezu između njegovog broja telefona i Naloga. Tim prekidanjem biće onemogućen pristup informacijama u vezi s Telenor proizvodima i uslugama, kao i korišćenje usluga koje se zasnivaju na njegovom korisničkom broju  . Ukoliko je Nalog kreiran putem broja telefona, u slučaju promene vlasništva ili deaktivacije broja, Nalog će automatski biti deaktiviran.

Celokupnost Uslova korišćenja

Uslovi i Politika privatnosti čine sastavne delove Uslova korišćenja u širem smislu između korisnika i Naloga. Prihvatanjem Uslova korisnik prihvata i Politiku privatnosti. 

Informacije

Telenor zadržava pravo da na imejl adresu naznačenu prilikom registracije ili na broj mobilnog telefona povremeno šalje ili na svojim veb-stranicama prikazuje informacije o budućim promenama na portalu, kao i poruke komercijalnog sadržaja.


III Završne odredbe


Ažuriranje i modifikacije Naloga

Telenor zadržava pravo izmene podataka sadržanih u okviru Naloga, o čemu će korisnici biti posebno obavešteni. 
Telenor zadržava pravo da izmeni uslove korišćenja u okviru navedenih pravnih napomena, uz objavljivanje tih izmena na Telenorovim veb-sajtovima, a koje stupaju na snagu odmah po objavljivanju na Portalu. Daljim korišćenjem Telenor naloga podrazumeva se da ste saglasni sa izmenama.

Sudska nadležnost

Odnosi između korisnika i Telenora regulisani su pozitivnim propisima Republike Srbije. Za sve međusobne sporove koje nije moguće rešiti dogovorom nadležan je sud u Beogradu.