Telenor i SBB Superset uslovi korišćenja

Share this:

Menu
O TELENORU O NAMA USLOVI KORIŠĆENJA TELENOR I SBB SUPERSET USLOVI KORIŠĆENJA

Share this:

Telenor i SBB Superset je dostupan...

Da bi korisnik mogao da aktivira Superset neophodno je da ispunjava navedene uslove:
 
1. Da ima na svoje ime aktivan postpejd broj na jednom od Telenor postpejd paketa:
 • Prenesi i Surfuj+ S,M,L,XL,XXL
 • Prenesi Play+ S,M,L,XL,XXL
 • Premium+
 • Prenesi i Surfuj Start, Basic, Standard, Extra, Pro
 • Play+ Solo, Duo, Trio
 • Premium
 
2. Da na isto ime ima aktivan ugovor na jednom od SBB digitalnih paketa:
 • Digitalni TRIO TV+Net+Tel Silver, Gold, Gold Extra, Gold Premium 
 • Digitalni DUO TV+Net Silver, Gold, Gold Extra, Gold Premium 
 • Digitalni DUO TV+Tel Silver, Gold, Gold Extra, Gold Premium 
 
3. Da nema aktivnu nijednu od navedenih promocija na Telenor postpejd broju:
 • Promociju Telenor Kombo.
 • Bilo koju promociju koja obezbezbeđuje popust na mesečnu pretplatu. Telenor zadržava pravo da u skladu sa svojim tehničkim mogućnostima korisniku odobri aktivaciju promocije uz zadržavanje popusta na pretplatu.
 

Promocija ne zahteva ugovornu obavezu, nije vremenski ograničena i korisnik će moći da uživa promociju dokle god ispunjava gore navedene uslove. Telenor i SBB zadržavaju pravo da naknadno vremenski ograniče promociju, ali korisniku garantuju minimum 6 meseci uživanja promocije od datuma aktivacije iste.


Korisnici koji imaju aktivnu Telenor „Dupliraj internet“ promociju na svom postpejd broju mogu da aktiviraju promociju, ali u trenutku aktivacije, automatski će im biti deaktiviran benefit duplih megabajta iz „Telenor Dupliraj“ internet promocije.


Korisnici koji imaju aktivnu „Telenor Više“ promociju na svom postpejd broju mogu da aktiviraju promociju, ali u trenutku aktivacije dodatni saobraćaj iz promocije će biti dodeljen na osnovu količine saobraćaja iz originalnog tarifnog paketa. 


Opis i pravila korišćenja promocije