O TELENORU O NAMA USLOVI KORIŠĆENJA TELENOR DUPLIRAJ INTERNET

Share this:


Uslovi korišćenja

 
Dupli internet saobraćaj dobijen na osnovu promocije Telenor dupliraj internet se dodeljuje u okviru tarifnog paketa, a neiskorišćeni internet saobraćaj se ne prenosi u naredna 3 meseca.
 
Promena tarifnog paketa nakon dobijanja promocije

  • Prilikom promene na tarifni paket čija mesečna pretplata jeste za 300 i više dinara viša u odnosu na tarifni paket koji je korisnik koristio pre obnavljanja ugovora, promocija se automatski ažurira i korisnik će početkom narednog obračunskog perioda dobiti količinu internet saobraćaja u skladu sa novim paketom.
  • Prilikom promene na tarifni paket čija mesečna pretplata nije za 300 i više dinara viša u odnosu na tarifni paket koji je korisnik koristio pre obnavljanja ugovora, preostali internet saobraćaj iz promocije korisnik može da iskoristi do kraja tekućeg meseca, nakon čega se promocija automatski ukida.
  • Korisnici koji pređu na tarifni paket koji ne ispunjava uslove za promociju, a potom na tarifni paket koji ispunjava uslove, ponovo će dobiti promociju od sledećeg obračunskog perioda pod uslovom da:
    • I dalje je aktvina ugovorna obaveza na osnovu kupljenog telefona
    • I dalje je aktivan benefit na osnovu kojeg je obnovljen ugovor
 
Prilikom prenosa vlasništva novi vlasnik zadržava pravo na korišćenje duplog internet saobraćaja, ukoliko ostane ili izabere tarifni paket koji ispunjava uslove za promociju.
Korisnici koji su imali aktivnu Telenor dupliraj internet promociju i čiji su ugovor deaktivirani, nakon reaktivacije pretplatničkog ugovora ne dobijaju promociju.
 
 

Kupovina telefonskog aparata tokom trajanja promocije

 
U slučaju da je korisniku aktivirana promocija Telenor dupliraj internet prilikom obnavljanja ugovora uz prihvatanje promocije, a pre isteka ugovorne obaveze želi da kupi telefonski aparat uz drugi tarifni paket, važe sledeća pravila:

  • Zadržava pravo na korišćenje promocije Telenor dupliraj internet sa inicijalnim periodom važenja ukoliko novi tarifni paket nema za 300 ili više dinara višu pretplatu u odnosu na prethodni
  • Ukoliko novi tarifni paket ima za 300 ili više dinara dinara višu mesečnu pretplatu u odnosu na prethodni, dobija mogućnost da koristi promociju Telenor dupliraj internet do isteka nove ugovorne obaveze.