O TELENORU O NAMA USLOVI KORIŠĆENJA ROMING ZAPADNI BALKAN
 

Uslovi za korišćenje roming saobraćaja u regionu Zapadnog Balkana po modelu „Roming kao kod kuće“


Saglasno Sporazumu o snižavanju cena usluga rominga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama u regionu Zapadnog Balkana (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Severna Makedonija, Albanija i AP Kosovo i Metohija) potpisanom 4. aprila 2019. godine, kao i na osnovu Rešenja Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge broj 1-03-34900-3/19-15 od 17. juna 2019. godine, mobilnim operatorima određena je obaveza primene režima „Roming kao kod kuće“ od 1. jula 2021. godine.

 

Odlazni pozivi

Dolazni pozivi

SMS poruke

Internet saobraćaj

Tarifni dodaci

Politika primerenog korišćenja