Promo Internet saobracaj 10GB

Share this:

Menu
O TELENORU O NAMA USLOVI KORIŠĆENJA PROMO INTERNET SAOBRACAJ 10GB

Share this:

 

Dostupnost “10 GB interneta” promocije


Postpejd korisnik Telenor mobilne mreže, fizičko lice može na svom pretplatničkom broju da aktivira „10 GB interneta“ promociju ukoliko ispunjava sledeći uslov:

Da je u periodu od 15.6.2017. godine do 15.8.2017. godine ostvario jednu od navedenih transakcija na tom pretplatničkom broju:

 • Sklapanje ugovora za novi pretplatnički broj, osim u slučaju reaktivacije ugovora;
 • Sklapanje ugovora uz prenos broja sa pripejd na postpejd način naplate, osim u slučaju kada je korisnik ostvario popust na mesečnu pretplatu bez kupovine uređaja; 
 • Sklapanje aneksa pretplatničkog ugovora uz kupovinu uređaja, osim u slučaju kada je korisnik ostvario popust na cenu uređaja;
 • Sklapanje aneksa pretplatničkog ugovora bez kupovine uređaja sa minimalnim ugovorenim korisničkim trajanjem od 12 meseci.


A da je navedena transakcija je ostvarena na jednom od dole navedenih paketa:

 • Prenesi Play+ L, XL, XXL
 • Prenesi i Surfuj+ L, XL, XXL
 • Premium+

 

Opis „10 GB interneta“ promocije

 

Promocija „10 GB interneta“ se ne aktivira automatski, već je potrebno da je korisnik koji ispunjava gore navedene uslove samostalno aktivira putem “Moj Telenor” aplikacije u roku od 3 meseca od dana ostvarivanja uslova za aktivaciju promocije.


Postpejd korisnici, koji aktiviraju  „10 GB interneta“ promociju na svom pretplatničkom broju ostvariće sledeći benfit:

 • 10 GB internet saobraća u nacionalnom saobraćaju svakog meseca u toku 24 meseca od momenta aktivacije promocije, bez dodatne naknade.


Korisnik aktivira promociju samo jednom, a benefit će se automatski dodeljivati naredna 24 meseca, računajući od meseca aktivacije osim u slučajevima kada:

 • Korisnik izričito zahteva da mu se promocija deaktivira;
 • Korisnikov broj na kome je aktivna promocija bude deaktiviran iz bilo kog razloga;
 • Korisnik promeni postpejd paket, na paket uz koji promocija nije dostupna a to su svi paketi osim ovih paketa: Prenesi Play+ L, XL, XXL; Prenesi i Surfuj+ L, XL, XXL; Premium+


Nakon deaktivacije promocije iz bilo kog od gore navednih razloga, promociju nije moguće ponovo aktivirati.Pravila korišćenja „10 GB interneta“ promocije

 • Internet saobraćaj iz promocije „10 GB interneta“ se može koristiti samo za internet potrošnju u nacionalnom saobraćaju. 
 • Internet saobraćaj iz promocije „10 GB interneta“ ima najviši prioritet potrošnje u odnosu na sav ostali internet saobraćaj koji korisnik može imati po osnovu paketa, internet tarifnih dodataka ili drugih promocija. Nakon potrošenog saobraćaja iz „10 GB interneta“ promocije, korisnik prelazi na potrošnju ostalog dodatnog internet saobraćaja iz dodataka i promocija, a zatim na potrošnju interneta iz tarifnog paketa.
 • Internet saobraćaj iz promocije „10 GB interneta“ koji je dodeljen u jednom mesecu važi do kraja tog meseca i nepotrošeni deo ovog internet saobraćaja ne može se prenositi u naredne mesece.
 • Dodatnu količinu saobraćaja (10 GB interneta u nacionalnom saobraćaju) korisnik dobija u celosti u trenutku aktivacije promocije bez obzira na datum u mesecu kada je promocija prvi put aktivirana, dok se tokom narednih meseci trajanja promocije kvota od 10 GB dodeljuje prvog dana u mesecu.
 • Ukoliko korisnik ima uvedenu zabranu odlaznog saobraćaja ili bilo koju vrstu suspenzije na broju na kome je aktivirana promocija, ne može koristiti dodatni saobraćaj iz promocije sa broja na kome postoji zabrana ili suspenzija.
 • Korisnik koji ima aktiviranu ovu promociju može da aktivira druge internet dodatke iz Telenor portfolija.