Menu
O TELENORU O NAMA USLOVI KORIŠĆENJA PRAVILA PRIVATNOSTI PRILIKOM PRIKUPLJANJA PODATAKA PUTEM FACEBOOK STRANICE
 

Prikupljanje podataka putem Facebook stranice - Pravila privatnosti

 

Telenor Srbija posredstvom Facebook platforme od klijenata prikuplja sledeće podatke: ime, prezime, kontakt telefon i imejl adresu. Prikupljene podatke Telenor Srbija koristi u svrhu kontaktiranja i informisanja klijenata o Telenor porodica, Telenor više i Superset ponudama, kao i pružanja informacija o novim proizvodima i uslugama.

Upisom ličnih podataka na za to predviđena polja na Facebook oglasu, potvrđujete da su to vaši lični podaci, da ih dobrovoljno šaljete i da dozvoljavate da se isti koriste u svrhu u koju su podaci dati, kao i da ste saglasni da vas Telenor Srbija informiše, upozna sa svojom ponudom/uslugama i marketinškim akcijama.

Telenor Srbija preduzima sve potrebne mere zaštite podataka o ličnosti klijenta. Telenor Srbija dobijene podatke ne prosleđuje trećim licima bez izričite saglasnosti klijenta. Ukoliko klijent želi da opozove saglasnost datu u ove svrhe, potrebno je da pošalje zahtev na imejl adresu odjava@telenor.rs.