Politika privatnosti

Share this:

Menu
O TELENORU O NAMA USLOVI KORIŠĆENJA POLITIKA PRIVATNOSTI

Share this:

 

Ova Politika primenjuje se samo na transfer informacija kojima je moguće identifikovati neko lice (Lični podaci) i koje Telenor primi u bilo kom formatu kroz svoje aplikacije.

Telenor će održavati samo one lične podatke čiju je obradu klijent izričito tražio.


Obaveštenje/Korišćenje ličnih podataka

 

Telenor će održavati samo one lične podatke čiju su obradu klijenti izričito tražili od Telenora.

Ukoliko Telenor odluči da promeni ovu politiku, Telenor će postaviti izmene na ovoj stranici kako bi naši klijenti, koji je primenjuju i koriste, bili svesni koje lične podatke Telenor obradjuje, kako ih Telenor koristi i pod kojim okolnostima ih Telenor otkriva, ako je to slučaj. Ukoliko u bilo kom trenutku Telenor odluči da na drugačiji način zadrži ili upotrebi lične podatke, Telenor će e-meilom ili postavljanjem obaveštenja na web sajtu www.telenor.rs obavestiti svoje klijente najmanje 30 dana pre promene u korišćenju.


Integritet podataka

 

Telenor će koristiti lične podatke samo na načine koji su saglasni sa svrhom za koju su prikupljeni ili za koju su ovlašćenje dali naši klijenti ili sa važečim zakonima ili propisima.


Bezbednost

 

Telenor je obavezan da obezbedi bezbednost ličnih podataka koje obradjuje. U cilju sprečavanja neovlašćenog pristupa ili otkrivanja, održavanja tačnosti podataka i obezbedjivanja odgovarajućeg korišćenja ličnih podataka, Telenor je usvojio odgovarajuće fizičke, elektronske i upravne procedure kako bi zaštitio i obezbedio lične podatke koje obradjuje. Telenor nastoji da zaštiti privatnost ličnih podataka koje obradjuje i slučajno otkrivanje je malo verovatno. U slučaju takvog neplasnkog otkrivanja, Telenor će preduzeti komercijalno razumne korake kako bi ograničio i ispravio otkrivanje podataka.


Pristup/Ispravke

 

U većini slučajeva, kada Telenor prikuplja lične podatke on to čini u ime sopstvene kompanije. Ako želi da traži pristup, ispravku, dopunu ili brisanje ovih ličnih podataka klijent treba da kontaktira Telenor.


Nadzor/Primena

 

Telenor ima Rukovodioca za privatnost podataka koji je odgovoran za poštovanje i primenu ove politike od strane Telenora. Telenorov Rukovodilac za privatnost podataka dostupan je svakom zaposlenom, korisnicima, prodavcima, poslovnim partnerima i svima drugima koji mogu imati pitanja u vezi ove Politike ili praksi bezbednosti podataka. Rukovodioca za privatnost podataka Telenora možete kontaktirati na e-meil adresi: lpo@telenor.rs.


Po pitanju ličnih podataka Telenor saradjuje sa organima za zaštitu ličnih podataka.


Opšte

 

Pravno odricanje odgovornosti

Telenor može lične podatke otkriti kada to zahteva zakon ili propis ili uveren u dobre namere da je takav postupak nužan kako bi se ispoštovali zakonski propisi, poštovale zakonske obaveze ili zaštitila prava, imovina ili lična bezbednost Telenora, njegovih korisnika i javnosti.

 

Kolačići i linkovi ka ostalim sajtovima

Telenor može koristiti kolačiće kako bi poboljšao iskustva korisnika dok koriste Telenorov softver. Kolačići su mali delovi podataka koje vaš pretraživač uskladišti lokalno koji pamti informacije i pomaže da se identifikujete na veb sajtovima prilikom kasnijih poseta. Kolačići su jedinstveno dodeljeni nekom kompjuteru i može ih čitati samo veb server u domenu koji je izdao kolačić. U principu, kolačići pomažu korisnicima obavljajući odredjene funkcije kako što je pamćenje lozinke i lične preferencije u pogledu sajtova.


Možda ćete dobiti mogućnost da prihvatite ili odbijete kolačiće. Većina veb pretraživača automatski prihvata kolačiće, ali obično možete promeniti podešavanje svog pretraživača tako da odbije kolačić. Alternativno, možete izmeniti podešavanje svog pretraživača tako da vas svaki put obavesti kada se kolačić nudi i dozvoli vam da pojedinačno prihvatate ili odbijate kolačiće. Medjutim, ukoliko odbijete da prihvatite kolačić, to može ometati rad i negativno uticati na korišćenje softvera.


Naš softver može sadržati linkove ka drugim sajtovima. Telenor nije odgovoran za politiku privatnosti ili sadržaje tih drugih sajtova.

 

Privatnost dece

Telenor se obavezuje da će štititi potrebe privatnosti dece i podstiče roditelje i staratelje da igraju aktivnu ulogu u aktivnostima i interesovanjima njihove dece na mreži. Telenor ne prikuplja namerno informacije od dece ispod 13 godina starosti i Telenor ne usmerava svoj veb sajt niti svoje servise na decu uzrasta ispod 13 godina.