Duplo više neta - uslovi korišćenja


Duplo više neta iz tarifnog paketa predstavlja benefit za korisnike koji sklope novu ili obnove postojeću ugovornu obavezu (aneks ugovora) u toku trajanja Telenor novogodišnje ponude za postpejd korisnike, fizička i pravna lica koja nemaju aktivan Aneks posebnih uslova (od 30.12.2019. do 29.01.2020 / 23.59h). Benefit je dostupan korisnicima koji ugovornu obavezu sklope na nekom od Telenor Total paketa za fizička lica ili na tarifnim paketima Biznis Total i Biznis Start 2000 za pravna lica i to uz ugovornu obavezu od 24 meseca bez kupovine telefona i ugovornu obavezu od 24 meseca sa kupovinom telefona po standardnom ili modelu kupovine telefona na rate. Odgovarajući tipovi ugovora – novi broj, prelazak sa pripejda na postpejd ili prenos broja iz druge mobilne mreže i aneks ugovora.

Količina dodatnog internet saobraćaja zavisi od odabraog tarifnog paketa na kojem je korisnik zaključio novi ugovor ili obnovio postojeći (aneks), a tabela ispod prikazuje način dodele po paketu (za fizička i pravna lica):
 
Internet iz paketa Duplo više neta Ukupno
Total 2 2 GB 2 GB 4 GB
Total 4 4 GB 4 GB 8 GB
Total 8 8 GB 8 GB 16 GB
Total 15 15 GB 15 GB 30 GB
Total 30 30 GB 30 GB 60 GB
Premium Total 100 GB 100 GB 200 GB
 
Internet iz paketa Duplo više neta Ukupno
Biznis Start 2000 2 GB 2 GB 4 GB
Biznis Total 5 5 GB 5 GB 10 GB
Biznis Total 15 15 GB 15 GB 30 GB
Biznis Total 25 25 GB 25 GB 50 GB
Biznis Total 100 100 GB 100 GB 200 GB
 
Nakon sklapanja ugovorne obaveze u skladu sa prethodno navedenim pravilima, korisniku će biti dodeljen benefit Duplo više neta. Potvrdu o uspešnoj inicijalnoj aktiviaciji benefita korisnik će dobiti u SMS poruci.

Duplo više neta se dodeljuje svakog meseca, u toku trajanja ugovorne obaveze (24 meseca), a neiskorišćeni internet saobraćaj iz obračunskog perioda (jedan mesec) se ne prenosi u naredna 3 meseca za razliku od internet saobraćaja iz odabranog Total paketa (definisano uslovima koriščenja Total tarifnih paketa). Dodatni internet saobraćaj ima prioritet u potrošnji u odnosu na internet saobraćaj iz paketa. Dodatni internet saobraćaj važi u domaćem saobraćaju, u mreži Telenor Srbija (ne važi u romingu i drugim Telenor mrežama).

Ukupno preostalo stanje internet saobraćaja moguće je proveriti standardnim načinom provere (Moj Telenor aplikacija ili kratki kod za proveru stanja). Prikaz preostalog stanja ne razdvaja inicijalni od dodatnog/benefitnog internet saobraćaja (prikazuje se zbirno stanje).
 

Dodatni uslovi korišćenja