Novinarnica uslovi korišćenja

Share this:

Menu
O TELENORU O NAMA USLOVI KORIŠĆENJA NOVINARNICA USLOVI KORIŠĆENJA

Share this:


 • Telenor će pružati Servis na osnovu ugovora zaključenog između Telenora i privrednog društva ETO System doo  Beograd,
 • Da bi korisnik pristupio Servisu mora da ima aktivnu internet konekciju;
 • Prihvatanje ovih Uslova korišćenja je preduslov za registraciju korisnika na Servis.
 • Roming internet saobraćaj, ukoliko se Servisu pristupa preko Telenor mreže, nije obezbeđen i  biće naplaćen po važećoj tarifi;
 • Aktivacijom Servisa Korisnik Telenora dobija 2GB dodatnog internet saobraćaja za korišćenje Servisa, na mesečnom nivou dokle god je Servis aktivan. Dodatni internet saobraćaj je dostupan uz tarifne pakete uz koje je  omogućeno korišćenje internet saobraćaja i isti se može iskoristiti isključivo za korišćenje Servisa. Postpejd korisnici Dodatni internet saobraćaj mogu iskoristiti u toku kalendarskog meseca, a pripejd korisnici u toku 30 dana od dana aktivacije Servisa.  NepotrošenI internet saobraćaj se ne prenosi u sledeći mesec;
 • Cena aktivacije Servisa za korisnike Telenora je regulisana važećim Cenovnikom Telenora, koji je dostupan na sajtu www.telenor.rs;
 • Servis će za korisnike Telenora biti aktivan od 11.12.2014.;
 • Korisnici će moći da aktiviraju Servis preko sledećih kanala:
 • Preko  aplikacije 111 i
 • Web portala;
 • Preduslov za aktivaciju Servisa je da Korisnik bude registrovan na Web portalu Moj Telenor. Lozinka i korisničko ime koje Korisnik koristi na WEB portalu Moj Telenor će se koristiti za pristup Servisu
 • Telenor ne snosi odgovornost ukoliko  internet saobraćaj bude naplaćen, ukoliko korisnik koristi bilo koji vid pristupa internetu a  predhodno nije  pravilno aktivirao Servis u skladu sa uputstvima Telenora;
 • Internet saobraćaj podrazumeva kontinuirani  protok saobraćaja podataka koji je potreban za aktivno korišćenje Servisa;
 • Telenor zadržava pravo da zbog otklanjanja kvarova, održavanja i izgradnje ili preopterećenja korišćenja Servisa privremeno delimično ili potpuno obustavi ili smanji kvalitet korišćenja Servisa;
 • Ukoliko korisnik pristupa Servisu preko  druge mreže, (Wi-Fi, ADSL, mobile data drugog provajdera, kablovski internet...), Telenor neće obezbeđivati dodatni internet saobraćaj za ovu uslugu;
 • Telenor može kontaktirati korisnika u vezi sa aktivacijom, registracijom Servisa i pružanja informacija o Servisu;
 • Korisnik je obavezan da zaštiti i čuva sigurnim svoje pristupne podatke i da odmah obavesti Telenor o svakoj neovlašćenoj upotrebi Korisnikovog korisničkog imena i/ili lozinke i/ili drugoj povredi sigurnosti.
 • Korisnik je isključivo odgovoran za korišćenje lozinke. Ukoliko Korisnik otkrije lozinku ili bilo koju drugu informaciju u vezi svog naloga trećim licima, Korisniku se preporučuje da odmah izmeni lozinku.
 • Korisniku je posebno zabranjeno:
  • Da izabere ili koristi identitet ili lozinku trećih osoba sa namerom da se predstavi kao ta osoba;
  • Koristi ime nad kojim je titular prava neko treće lice;
  • koristi identitet Telenora ili Novinarnice po svom sopstvenom nahođenju, koje može biti smatrano kažnjivim ili neprimerenim.