O TELENORU O NAMA USLOVI KORIŠĆENJA INSTAGRAM USLOVI KORIŠĆENJA

Share this:

 

Kratki opis Aplikacije

 
Instagram je aplikacija koji podrazumeva mobilnu aplikaciju (u daljem tekstu: Aplikacija) koja omogućava korisnicima pristup društvenoj mreži Instagram. Instagram je dostupan na Android i iPhone uređajima i korisnicima koji su aktivirali Aplikaciju omogućava pristup Instagramu, nezavisno od uređaja koji poseduju.

Svim svojim pripejd i postpejd korisnicima (fizička lica) na teritoriji Srbije (u daljem tekstu: Korisnici), Telenor dodeljuje 10 GB interneta u nacionalnom saobraćaju za korišćenje Aplikacije, bez brige o dodatnoj naplati interneta.

Napomena:
 • Ukoliko napuštate Instagram okruženje, odnosno otvarate druge internet linkove, internet saobraćaj će biti naplaćen po standardnom cenovniku paketa koji koristite. 
 • Ukoliko ti je aktivirana kampanja u okviru koje ti je dostupan besplatan internet za Instagram do kraja naredne godine, aktivacijom Instagram aplikacije u slotu gubiš prava za povratak u kampanju. 
 • Razmena Instagram poruka i video poziva, nije zagarantovana i može doći do korišćenja dodeljenog internet saobraćaja izvan kvote od 10GB.
 
 

Uslovi korišćenja

 • Da bi korisnik pristupio Aplikaciji mora da bude konektovan na internet;
 • Pre registracije, Korisnici će se upoznati sa uslovima korišćenja Aplikacije na Instagram sajtu https://help.instagram.com/478745558852511
 • Roming internet saobraćaj neće biti obezbeđen za korišćenje Aplikacije i biće naplaćen po važećoj tarifi;
 • Internet saobraćaj se može aktivirati bez obzira na to koji tarifni paket se koristi, ukoliko je internet saobraćaj omogućen;
 • Cena aktivacije Aplikacije je regulisana Cenovnikom, koji je dat na sajtu www.telenor.rs  za korisnike Telenor Srbija;
 • Korisnici će moći da aktiviraju Aplikaciju putem MojTelenor aplikacije ili webportala
 • Telenor ne snosi odgovornost ukoliko internet saobraćaj bude naplaćen, ukoliko korisnik koristi bilo koji vid pristupa, a  prethodno nije pravilno aktivirao Aplikaciju;
 • Ukoliko napuštate Instagram okruženje, internet saobraćaj će biti naplaćen po standardnoj tarifi.
 • Internet saobraćaj podrazumeva kontinuirani protok saobraćaja podataka koji je potreban za aktivno korišćenje Aplikacije;
 • Telenor zadržava pravo da zbog otklanjanja kvarova, održavanja i izgradnje ili preopterećenja korišćenja Aplikacije privremeno delimično ili potpuno obustavi ili smanji kvalitet korišćenja Aplikacije;
 • Ukoliko korisnik pristupa Aplikaciji putem  druge mreže (Wi-Fi, ADSL, mobile data drugog provajdera, kablovski internet...), Telenor neće obezbeđivati dodatni internet saobraćaj za ovu uslugu;
 • Ukoliko korisnik pregleda Instagram sadržaj kroz eksterne sajtove, internet saobraćaj se troši iz saobraćaja dodeljenog za ovu Aplikaciju;
 • Ukoliko korisnik otvara eksterne linkove (sadržaje) putem Instagrama, internet saobraćaj se troši po standardnoj tarifi;
 • Telenor može kontaktirati korisnika u vezi sa aktivacijom, registracijom Aplikacije, i pružanja informacija o istoj. 

Tarifni dodatak

 
Korisnici će moći da aktiviraju Aplikaciju putem MojTelenor aplikacije ili webportala.Aktivirani dodatak se automatski obnavlja svakog meseca. Korisnik može u svakom trenutku da se odjavi sa Aplikacije putem aplikacije ili portala Moj Telenor. 


Prva aktivacija Aplikacije za pripejd i postpejd korisnike (fizička lica) je besplatna, a Aplikacija se može koristiti u periodu od 30 dana od datuma aktivacije, nakon čega se naplaćuje u iznosu od 149 (sa porezom) RSD mesečno ili 30 dana od dana aktivacije za pripejd
 

Odgovornost i korišćenje Instagram aplikacije:

 • Za sve podatke i informacije objavljene na Instagram-u isključivo je odgovorna kompanija Facebook Inc. koja je vlasnik Instagram-a ;
 • Telenor d.o.o. neće pružati nikakve informacije kompaniji Facebook Inc. o svojim korisnicima;
 • Uslovi korišćenja Instagram, uključujući i aplikaciju, su dati na portalu vlasnika https://www.instagram.com/te je korisnik prilikom aktivacije istog u obavezi da se sa njima saglasi;
 • Telenor odgovara samo za internet saobraćaj za pristup Aplikaciji;
 • Za samo funkcionisanje Aplikacije u potpunosti odgovara vlasnik;
 • Podaci koje korisnik razmenjuje putem Aplikacije su isključiva odgovornost korisnika;
 • Telenor ne odgovara za naplatu saobraćaja ukoliko dođe do konfiguracionih promena na strani Instagram servisa, odnosno aplikacije, koje su u isključivoj nadležnosti vlasnika istih.