Facebook uslovi korišćenja

Share this:

Menu
O TELENORU O NAMA USLOVI KORIŠĆENJA FACEBOOK USLOVI KORIŠĆENJA

Share this:


Kratki opis Servisa


Facebook All je servis koji podrazumeva FB browser, Messsenger, kao i višeplatformsku mobilnu aplikaciju (u daljem tekstu: Servis) koja omogućava korisnicima pristup društvenoj mreži Facebook. Facebook Messenger je dostupan na Android, iPhone i Windows Phone uređajima i omogućava korisnicima koji su aktivirali Servis da mogu međusobno slati poruke bez obzira na tip uređaja koji poseduju.

Telenor će svim svojim pripejd korisnicima na teritoriji Srbije (u daljem tekstu: Korisnici) pružiti mogućnost da za korišćenje Servisa ne brinu o dodatnoj naplati interneta, tj. korisnici će kod aktivacije Servisa imati dodeljen internet saobraćaj za njegovo korišćenje.
 
Napomena:
 • Ukoliko napuštate Facebook okruženje, odnosno otvarate druge internet linkove, internet saobraćaj će biti naplaćen po standardnom cenovniku paketa koji koristite. Takođe, internet saobraćaj za Facebook lite aplikaciju se naplaćuje po standardnom cenovniku paketa koji koristite.
 • Ukoliko ti je aktivirana kampanja u okviru koje ti je dostupan besplatan internet za Facebook do kraja naredne godine, aktivacijom Facebook aplikacije u slotu gubiš prava za povratak u kampanju. 
 • Od jula 2017. godine, za korišćenje Facebook-a, Telenor pruža 2GB internet saobraćaja, isključivo za ovaj servis. 

 

Uslovi korišćenja

 • Da bi korisnik pristupio Servisu mora da ima aktivnu internet konekciju;
 • Pre registracije na Servis, Korisnici će se upoznati sa uslovima korišćenja Servisa na Facebook sajtu https://www.facebook.com/policies;
 • Roming internet saobraćaj neće biti obezbeđen i biće naplaćen po važećoj tarifi;
 • Internet saobraćaj se može aktivirati bez obzira na to koji tarifni paket se koristi, ukoliko je internet saobraćaj omogućen;
 • Cena aktivacije Servisa je regulisana Cenovnikom, koji je dat na sajtu www.telenor.rs za korisnike Telenor Srbija;
 • Korisnici će moći da aktiviraju Servis besplatno putem aplikacije ili web portala Moj Telenor; 
 • Telenor ne snosi odgovornost ukoliko internet saobraćaj bude naplaćen, ukoliko korisnik koristi bilo koji vid pristupa, a  prethodno nije pravilno aktivirao Servis;
 • Ukoliko napuštate Facebook okruženje, internet saobraćaj će biti naplaćen po standardnoj tarifi.
 • Internet saobraćaj podrazumeva kontinuirani protok saobraćaja podataka koji je potreban za aktivno korišćenje Servisa;
 • Telenor zadržava pravo da zbog otklanjanja kvarova, održavanja i izgradnje ili preopterećenja korišćenja Servisa privremeno delimično ili potpuno obustavi ili smanji kvalitet korišćenja Servisa;
 • Ukoliko korisnik pristupa Servisu preko  druge mreže, (Wi-Fi, ADSL, mobile data drugog provajdera, kablovski internet...), Telenor neće obezbeđivati dodatni internet saobraćaj za ovu uslugu;
 • Telenor može kontaktirati korisnika u vezi sa aktivacijom, registracijom Servisa i pružanja informacija o njemu;
 

Servis za nove pripejd korisnike

 
Pogledajte ponudu za nove pripejd korisnike.
 
 

Tarifni dodatak

 
Korisnici će moći da aktiviraju servis besplatno putem aplikacije ili web portala Moj Telenor.

Aktivirani dodatak se automatski obnavlja svakog meseca. Korisnik može u svakom trenutku da se odjavi sa servisa putem aplikacije ili portala Moj Telenor. 

Ukoliko se servis aktivira putem USSD ili SMS kanala, prva aktivacija servisa za pripejd korisnike je besplatna, a servis se može koristiti u periodu od 30 dana od datuma aktivacije, nakon čega se naplaćuje u iznosu od 100 RSD sa porezom. Sve izmene i uslovi korišćenja Servisa biće objavljeni na www.telenor.rs
 
 

Odgovornost i korišćenje Facebook servisa:

 • Za sve podatke i informacije objavljene na Facebooku isključivo je odgovorna kompanija Facebook Inc. koja je vlasnik Facebook servisa (browsera, FB messenger-a, FB aplikacije);
 • Telenor d.o.o. neće pružati nikakve informacije kompaniji Facebook Inc. o svojim korisnicima;
 • Uslovi korišćenja Facebook All servisa, uključujući i aplikaciju, su dati na portalu vlasnika servisa http://www.facebook.com/, te je korisnik prilikom aktivacije istog u obavezi da se sa njima saglasi;
 • Telenor odgovara samo za internet saobraćaj za pristup servisu;
 • Za samo funkcionisanje servisa u potpunosti odgovara vlasnik;
 • Podaci koje korisnik razmenjuje preko servisa su isključiva odgovornost korisnika;
 • Telenor ne odgovara za naplatu saobraćaja ukoliko dođe do konfiguracionih promena na strani Facebook servisa, odnosno aplikacije, koje su u isključivoj nadležnosti vlasnika istih.