Elektronski račun uslovi korišćenja

Share this:

Menu
O TELENORU O NAMA USLOVI KORIŠĆENJA ELEKTRONSKI RAČUN USLOVI KORIŠĆENJA

Share this:

 
Aktivacijom usluge prijema Telenor računa isključivo elektronskim putem opredeljuješ se za prijem računa bez papirne verzije. Usluga je dostupna svim privatnim korisnicima pojedinačnih ugovora. Usluga je dostupna postpejd korisnicima (fizička lica) na teritoriji Srbije (u daljem tekstu: Korisnici).
 
U slučaju prenosa vlasništva, novi vlasnik, treba ponovno da aktivira uslugu slanja računa elektronskim putem. Nemogućnost pristupa ličnom računaru tj. elektronskoj verziji Telenor računa koji je dostavljen na naznačenu e-mail adresu, ne odlaže obavezu plaćanja računa u roku dospeća.

Deaktivacija usluge slanja mesečnog računa u elektronskoj verziji nije moguća istog meseca u kome je izvršena prijava. U slučaju deaktivacije usluge u toku meseca, račun u papirnoj verziji će biti isporučen od narednog meseca. Aktivacija tj. deaktivacija usluge nije moguća od poslednjeg dana u mesecu do 4. dana narednog meseca.
 

Uslovi za plaćanje elektronskim putem:

  • Račune za plaćanje pretplate za fizička lica možete platiti putem interneta bez provizije putem on-line transakcije.
  • Omogućeno je korišćenje sledećih platnih kartica: VisaCard, MasterCard i Maestro.
  • Po izvršenom plaćanju, specifikacija plaćenog elektronskog računa i njegov iznos se ne mogu menjati.
  • Posle izvršene naplate, nije moguće otkazati plaćanje izabranog Računa i stornirati naplaćen iznos.
  • Korisnik sve reklamacije na izvršeno plaćanje elektronskog računa može uputiti e-mail adresu webshop@telenor.rs.
  • Telenor Srbija se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za štetu koja može nastati Korisniku i/ili trećim licima usled neautorizovanog ili neovlašćenog korišćenja platne kartice odnosno bilo koje zloupotrebe iste (ukradene platne kartice, korišćenje platne kartice bez znanja vlasnika iste i dr.). U navedenom slučaju Telenor Srbija neće izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava.
  • Telenor Srbija nije odgovoran za prekid internet konekcije ili nedostupnost procesora platnih kartica.
  • Telenor Srbija će, u skladu sa važećim zakonskim propisima, preduzeti sve raspoložive mere u cilju zaštite podataka o Korisniku, kao i o podacima o izvršenom plaćanju računa. Navedeni podaci će se smatrati poslovnom tajnom i biće dostupni samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Telenor Srbija neće koristiti navedene podatke o Korisniku u cilju dostave reklamnih obaveštenja svojih i/ili trećih lica, osim u slučaju da je Korisnik dao svoju izričitu saglasnost za isto. Svi podaci o platnoj kartici se kriptovano razmenjuju direktno između Korisnika i servera pružaoca usluge naplate, i njihovu sigurnost odnosno tajnost podataka garantuje i obezbeđuje Corvus Info doo, Buzinski prilaz 10, 10010 Zagreb, Hrvatska.
  • Corvus Info d.o.o. se obavezuje da će čuvati privatnost podataka svih korisnika CorvusPay servisa. Prikupljaju se samo one podaci koji su neophodni za kvalitetno pružanje usluge i koriste se isključivo u svrhu autorizacije platnih kartica