O TELENORU O NAMA USLOVI KORIŠĆENJA DUPLO VIŠE INTERNETA UZ TOTAL PAKETE - USLOVI KORIŠĆENJA
 

Duplo više interneta uz Total pakete - uslovi korišćenja


Ponuda je dostupna korisnicima koji ugovornu obavezu sklope na nekom od Total paketa za fizička lica i to uz ugovornu obavezu od 24 meseca bez kupovine telefona i ugovornu obavezu od 24 meseca sa kupovinom telefona na 24 rate. Ponuda važi do 30.09.2020. godine.

Količina dodatnog internet saobraćaja zavisi od odabranog tarifnog paketa na kojem je korisnik zaključio novi ugovor ili obnovio postojeći (aneks), a tabela ispod prikazuje način dodele po paketu:
 

Internet iz paketa

Dodatni
internet saobraćaj

Ukupan
internet saobraćaj

Total 2 2 GB 2 GB 4 GB
Total 4 4 GB 4 GB 8 GB
Total 8 8 GB 8 GB 16 GB
Total 15 15 GB 15 GB 30 GB
Total 30 30 GB

30 GB

60 GB
 

Nakon sklapanja ugovorne obaveze u skladu sa prethodno navedenim pravilima, korisniku će biti dodeljena dodatna količina internet saobraćaja. Potvrdu o uspešnoj inicijalnoj aktivaciji korisnik će dobiti u SMS poruci.


Dodatni internet saobraćaj se dodeljuje svakog meseca, u toku trajanja ugovorne obaveze od 24 meseca, a neiskorišćeni internet saobraćaj iz obračunskog perioda (jedan mesec) se ne prenosi u naredna 3 meseca za razliku od internet saobraćaja iz odabranog Total paketa (definisano uslovima korišćenja Total tarifnih paketa). Dodatni internet se ne može kombinovati sa ostalim ponudama koje pružaju dodatnu količinu interneta ili dodatni popust na pretplatu. Dodatni internet saobraćaj ima prioritet u potrošnji u odnosu na internet saobraćaj iz paketa. Dodatni internet saobraćaj važi u domaćem saobraćaju, u mreži Telenor Srbija (ne važi u romingu i drugim Telenor mrežama).

Ukupno preostalo stanje internet saobraćaja moguće je proveriti standardnim načinom provere (Moj Telenor aplikacija ili kratki kod za proveru stanja). Prikaz preostalog stanja ne razdvaja inicijalni od dodatnog internet saobraćaja (prikazuje se zbirno stanje).


Dodatni uslovi korišćenja:

  • Ukoliko korisnik izvrši prevremenu otplatu ugovorne obaveze dodatni internet saobraćaj ostaje aktivan do isteka inicijalne ugovorne obaveze ili do sledeće obnove ugovora.
  • Ukoliko korisnik sklopi ugovor u toku trajanja ponude i zatim izvrši prevremenu otplatu ugovorne obaveze u toku trajanja ugovorne obaveze, sklapanjem novog aneksa zadržava dodatnu količinu internet saobraćaj. Tačan iznos internet saobraćaja zavisi od paketa uz koji je sklopljen novi ugovor, a u skladu sa prethodno navedenim pravilima.
  • Korisnik koji izvrši prevremenu otplatu ugovorne obaveze i potpiše novi ugovor (aneks), a da gore navedeni uslovi nisu ispunjeni, gubi dodatni internet.
  • Pri promeni paketa u toku trajanja inicijalne ugovorne obaveze od 24 meseca, količina dodatnog internet saobraćaja se prilagođava novom paketu prema iznad navedenim uslovima – ako se prelazi na drugi Total paket, benefit se povećava ili smanjuje u zavisnosti od paketa (pogledati tabelu iznad), dok se u slučaju prelaska na neki drugi paket dodatni internet gubi.
  • Korisnici koji pređu na tarifni paket koji ne ispunjava uslove iz ponude, a potom na tarifni paket koji ispunjava uslove (Total paketi), neće ponovo dobiti dodatni internet saobraćaj.
  • Prilikom prenosa vlasništva na drugo fizičko lice, novi vlasnik zadržava pravo na korišćenje dodatnog internet saobraćaja ako zadržava isti tarifni paket.