Društvene mreže uslovi korišćenja

Share this:

Menu
O TELENORU O NAMA USLOVI KORIŠĆENJA DRUŠTVENE MREŽE USLOVI KORIŠĆENJA

Share this:

 

Odgovornost i korišćenje dodatka„Društvene mreže“:

  • Za sve podatke i informacije objavljene na Facebook, Twitter i WhatsApp društvenim mrežema isključivo su odgovorne kompanije Facebook Inc, Twitter i WhatsApp, koje su vlasnici Facebook, Twitter i WhatsApp servisa (web i mobilnog sajta, messenger-a, aplikacije);
  • Telenor d.o.o. neće pružati nikakve informacije kompanijama Facebook, Twitter i WhatsApp o svojim korisnicima;
  • Telenor odgovara samo za internet saobraćaj za pristup Aplikacijama;
  • Za samo funkcionisanje Aplikacija u potpunosti odgovara vlasnik;
  • Podaci koje korisnik razmenjuje preko aplikacije su isključiva odgovornost korisnika;


Telenor ne odgovara za naplatu saobraćaja ukoliko dođe do konfiguracionih promena na strani Facebook Aplikacije, odnosno aplikacije, koje su u isključivoj nadležnosti vlasnika istih. Internet saobraćaj ostvaren prilikom korišćenja navedenih digitalnih servisa iz rominga naplaćuje se prema važećem cenovniku Telenora. Pozivi putem WhatsApp aplikacije (WhatsApp VoIP) ne ulaze u besplatan i 10GB internet saobraćaja za ovaj servis. Pozivi putem Messenger aplikacije ne ulaze u besplatan i 10GB internet saobraćaja za ovaj servis.

 

Uslovi korišćenja tarifnog dodatka „Društvene mreže“ biće naznačeni na zvaničnom Telenorovom sajtu (www.telenor.rs), a uslovi korišćenja samih servisa su definisani od strane Facebook-a (https://facebook.com), Twitter-a (https://about.twitter.com/) i WhatsApp-a (https://www.whatsapp.com/).


Od oktobra 2017. Godine, za korišženje usluge Društvene mreže, Telenor pruža 10GB internet saobraćaja, isključivo za ovu uslugu.