Uprava

Share this:

Menu
O TELENORU O NAMA UPRAVA

Share this:

Ingeborg Øfsthus je generalna direktorka Telenora Srbije (Chief Executive Officer) od marta 2016. godine.

Sa Telenorom je od 1998. godine. Bila na nekoliko upravljačkih funkcija u tehnici u Telenorovim operacijama u Nemačkoj, Norveškoj i na Tajlandu. Radila je i na različitim pozicijama unutar Telenor grupe, uključujući osnivanje i vođenje „CTO foruma“, a sa Telenorom Srbije je od 2012. godine gde je prethodno držala poziciju izvršne direktorke Tehnike.
Ingeborg poseduje iskustvo pokretanja dva grinfild mobilna operatora, kao i široko iskustvo u oblasti mreže i informacionih tehnologija koje je stekla obavljajući različite funkcije u tim oblastima. 
Ingeborg ima diplomu mastera nauke elektronskih komunikacija, Norveškog univerziteta nauke i tehnologije (NTNU). Godine rada u inostranstvu donele su joj bogato iskustvo u različitim kulturama.

 

 

Izvršni direktor Tehnike Kai Gulbrandsen poseduje široko iskustvo u oblasti tehnike, sa punom odgovornošću za mrežu i IT.


U Telenor Srbiju došao je iz sedišta Telenor grupe. Prethodno je bio izvršni direktor Tehnike kompanije Kyvstar u Ukrajini. Sa Telenorom je od 2001. godine kada je postao izvršni direktor Infrastrukture u kompaniji Telenor Mobil u Norveškoj. Pre nego što se pridružio Telenoru, Gulbrandsen je bio na nekoliko upravljačkih pozicija u tehnici kompanije ABB u Norveškoj, Islandu i Švajcarskoj. Bio je izvršni direktor kompanije Benum i kompanije ElDrive, u delimičnom vlasništvu ABB-a. Gulbrandsen je završio inženjerske studije na univerzitetima Norveški institut tehnike (NTH) i NKI u Norveškoj, i poseduje diplomu mastera ekonomije Norveške poslovne škole (BI Norwegian Business School). Otac je troje dece.


 

 
Izvršni direktor Finansija (Chief Financial Officer) Erlan Netten radio je u Telenor grupi pet godina kao šef Interne revizije u Telenoru ASA i ima široko znanje o poslovanju Grupe.

Svoju dvadesetčetvorogodišnju karijeru u KPMG-u – od toga poslednjih 10 kao partner – započeo je u službi revizije i konsaltinga. Njegovi klijenti bile su brojne međunarodne korporacije. Erlan je takođe bio rukovodilac Finansijskih konsultantskih službi KPMG-a, a njegove odgovornosti obuhvatale su i razvoj novih poslova i sva tehnička pitanja u okviru usluga transakcija. Pored toga, radio je nekoliko godina na uspostavljanju, vođenju i razvoju Finansijskih savetodavnih usluga KPMG-a. Erlan je bio na rukovodećim mestima u inostranstvu, a najviše u centralnoj i istočnoj Evropi. Erlan ima diplomu iz ekonomije i menadžmenta sa Univerziteta Telemark i norveški revizorski sertifikat. Ima 52 godine, oženjen je i ima jednu ćerku.

 

 
Izvršni direktor Strategije i transformacije (Chief Strategy and Transformation Executive Officer) Nemanja Žilović pridružio se kompaniji 2003. i bio na brojnim pozicijama u Sektoru marketinga.

On je marketinški profesionalac sa bogatim iskustvom u oblasti telekomunikacija − bio je na poziciji direktora marektinga za privatne korisnike (Consumer Marketing Director) od 2013. do 2016. i napredovao kroz niz funkcija u Telenoru Crne Gore i Telenoru Srbije. Nemanja ima diplomu Akademije umetnosti u Beogradu sa zvanjem producent umetnosti i medija (izjednačeno sa master studijama).

 

 

Izvršni direktor Korporativnih poslova (Chief Corporate Affairs Officer) Branko Mitrović ima više od 16 godina iskustva u telekomunikacijama.


U Telenoru je od 2006, počevši karijeru u sektoru finansija, gde je zauzimao vise pozicija u službi naplate i kontrolingu, a 2011. nastavlja rad u sektoru korporativnog razvoja. Na ovu poziciju  došao je sa mesta direktora veleprodaje Telenora d.o.o. Osnovne i Master studije završio je na Fakultetu organizacionih nauka, a zvanje mastera poslovne administracije stekao je na Cotrugli poslovnoj školi. Završio je programe na Londonskoj poslovnoj školi i Harvard poslovnoj školi. Oženjen je i ima troje dece.


Preuzmite fotografiju

 

 
Izvršna direktorka Ljudskih resursa  (Chief Human Resources Officer) Nevena Stefanović  ima više od 14 godina iskustva u oblasti mobilnih telekomunikacija.

Pridružila se kompaniji 2002-te, i bila je na brojnim pozicijama u sektorima tehnologije, marketinga, strategije i komunikacija. Nevena je diplomirala telekomunikacije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2002. (Master studije po Bolonjskoj deklaraciji)  i magistrirala poslovnu administraciju u marketingu, MBA, na Univerzitetu u Šefildu (2008).

 

 
Direktorka Komunikacija i spoljnih poslova (Communications and External Affairs Director) Marija Vujanić ima više od 12 godina radi u oblasti odnosa sa javnošću.  

Iskustva je sticala na nekoliko vodećih pozicija u korporativnom i nevladinom sektoru, kao i PR agencijama. Pre nego što se pridružila Telenoru u 2012-toj, bila je PR and Citizenship Lead u kompaniji Microsoft Srbija i izvršna direktorka Fonda Ecotopia. Marija je diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (2002).