Često postavljana pitanja

Share this:

Menu
O TELENORU O NAMA TELENOR MREŽA ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

Share this:

 
Šta je interaktivna mapa?
  • Interaktivna mapa obuhvata detaljnu mapu pokrivenosti Telenor mobilne mreže i istaknute lokacije Telenor prodavnica i Telenor Internet parkova na samoj mapi. Podloga je Google Maps API.
 
Zbog čega je interaktivna mapa postavljena na Telenor web stranici?
  • Glavni cilj je da korisnicima na jednostavan i praktičan način predstavimo kakvo je realno stanje u našoj mreži i da mogu da vide pokrivenost Telenor mrežom na lokaciji na kojoj žive.
 
Za koje servise korisnik može da proveri pokrivenost?
  •  Mapa pokrivenosti pruža mogućnost za pregled dve kategorije servisa, od kojih se jedna odnosi na govorni saobraćaj, poruke i osnovne data servise, a druga na brzi internet saobraćaj uz HSPA+ tehnologiju. U pitanju su: “Pozivi, poruke i osnovni Internet”, i “Najbrži Internet”. 
  
Šta znači servis: “Pozivi, poruke / Osnovni Inernt”?
  • Mapa “ Pozivi, poruke i osnovni Internet ” prikazuje pokrivenost Telenpor GSM mreže koja obezbeđuje pokrivenost oko 95% populacije u Srbiji za osnovne mobilne servise: govorne pozive i slanje kratkih poruka (SMS). Takođe ova mapa prikazuje pokrivenost signalom EDGE tehnologije, koja omogućava pristup internetu preko mobilne mreže. Korisnički protoci koje podržava navedena tehnologija obezbeđuju osnovne servise prenosa podataka: e-mail i pretraživanje interneta, kao i korišćenje aplikacija na telefonima. 
  
Šta znači servis: “Najbrži Internet”?
  • Mapa “Najbrži internet” prikazuje Pokrivenost signalom HSPA+ tehnologije, koja predstavlja poslednji korak u evoluciji ka 4G sistemima. Korisnički protoci koje podržava navedena tehnologija obezbeđuju veoma napredne servise prenosa podataka: surfovanje, download muzike i videa, streaming, youtube, skype uz najbolje Internet iskustvo.  
 
Zašto na prikazima pokrivenosti postoje dve nijanse jedne boje?
  • Zbog same prirode mobilnih komunikacija i činjenice da nivo signala na prijemu trpi velike varijacije, pokrivena teritorija je podeljena na: one oblasti gde je signal kvalitetan i u zatvorenom prostoru i na otvorenom (indoor) i na one oblasti gde je signal kvalitetan na otvorenom , a u zatvorenom prostoru se ne može garantovati dobar i pouzdan kvalitet signala (outdoor).
   
Koliko su ažurne mape pokrivenosti?
  • Ažuriranje mapa radi se bar jednom mesečno i nakon većih promena na mreži.
 
Zbog čega mapa ne može da prepozna moju ulicu kada je ukucam u prostoru za pretragu, već se javlja komentar “Lokacija nije pronađena”?
  • Interaktivna mapa kao podlogu koristi Google mape. Unošenjem naziva grada, naselja, ulice ili objekta kao rezultati pretrage jave se zapravo rezultati koji su sadržani u Googlovoj bazi podataka. Dakle, ukoliko neka ulica nije evidentirana u Google mapama, sistem neće moći da je pronađe ni na Telenor interaktivnoj mapi. U ovom slučaju preporučujemo da korisnik samo ukuca naziv grada ili naselja i onda pronađe ulicu u kojoj želi da proveri pokrivenost.
 
Zašto se dešava da na nekom mestu nema signala ili je vrlo slab iako je na mapi prikazano da je to mesto pokriveno?
  • Mape su bazirane na predikciji pokrivenosti na otvorenom i ne garantuju u potpunosti pokrivanje signalom na konkretnoj lokaciji. Kvalitet signala može biti narušen zbog uticaja sredine i objekata u okruženju. Dakle, ukoliko se korisnik nalazi u podrumu, ispod zemlje ili u zatvorenom prostoru sa mnogo zidova, vrlo je moguće da signal neće biti na zadovoljavajućem nivou. Takođe, ukoliko u jednom trenutku bazna stanica opslužuje veliki broj korisnika može doći do zagušenja u mreži, odnosno svi resursi mogu biti iskorišćeni, pa se to može manifestovati lošim prijemom u mobilnom terminalu.
 
Zašto je kvalitet signala promenljiv u zavisnosti od doba dana i lokacije?
  • U radio (mobilnim) komunikacijama, za razliku od sistema baziranih na kablovskom prenosu signala, medijum za prenos je bežičan. Zbog toga, nivo signala u mobilnom terminalu trpi velike varijacije. Sam kvalitet zavisi od velikog broja faktora: uticaj sredine u kojoj se prostire signal, rastojanje mobilne stanice od antene bazne stanice, uticaj objekata u okruženju. Takođe, obzirom da svi korisnici koje opslužuje jedna bazna stanica dele resurse, protok, pa samim tim i kvalitet zavise i od toga koliko se korisnika nalazi u zoni pokrivanja posmatrane bazne stanice i koliki saobraćaj svaki od njih generiše.