Mapa pokrivenosti

Share this:

Menu
O TELENORU O NAMA TELENOR MREŽA MAPA POKRIVENOSTI

Share this:

 
U nastavku možete pogledati mapu pokrivenosti Telenor signalom. Mapa se menja u zavisnosti koju ste vrstu servisa izabrali za pregled. Korisnici pojedinih verzija Internet Explorer Opera web pretraživača mogu imati problem prilikom učitavanja pokrivenosti u Google mapama. Veći "zoom" može narušiti vidljivost mapa pokrivenosti signalom. 
 
 
O TELENOR MREŽI
TEHNOLOGIJE MREŽE
 
* Unutar objekata (indoor) - pouzdan i dobar kvalitet signala za pozive, poruke, internet i e-mail u zatvorenom prostoru.
** Na otvorenom (outdoor) - pouzdan i dobar kvalitet signala za pozive, poruke, internet i e-mail na otvorenom prostoru. Postoji mogućnost da se jave poteškoće u ostvarivanju mobilnih servisa u zatvorenom prostoru u zavisnosti od spoljnih uticaja (zidovi, instalacije, zračenja, itd.).
 
Napomena:
Mape su bazirane na predikciji pokrivenosti na otvorenom i ne garantuju u potpunosti pokrivanje signalom na konkretnoj lokaciji. Kvalitet signala može biti narušen zbog uticaja sredine i objekata u okruženju.

Telenor Interaktivna mapa kao osnovu koristi Google mape. Unošenjem naziva grada, naselja, ulice ili objekta u polje za pretragu dobićete rezultate koji su sadržani u Googlovoj bazi podataka. Ukoliko neka ulica nije evidentirana u Google mapama, sistem neće moći da je pronađe ni na Telenor interaktivnoj mapi. Preporučujemo da korisnik ukuca naziv grada ili naselja, a ulicu pronađe nakon toga direktno na mapi. Imena lokacija Google u svojoj bazi ponekad čuva samo na ćiriličnom pismu, pa zbog toga sistem ponekad ne može da pronađe lokacije upisane na latinici.