Telenor grupa

Share this:

Menu
O TELENORU O NAMA TELENOR GRUPA

Share this:

 

Telenor grupa jedan je od najvećih svetskih mobilnih operatora sa 203 miliona korisnika na 13 tržišta, i dodatnih 14 zahvaljujući vlasništvu u kompaniji VimpelCom Ltd. 


Telenor ima snažno prisustvo u centralnoj i istočnoj Evropi i Aziji. U nordijskom regionu ima vodeću poziciju kao provajder mobilnih usluga, brzog interneta i TV usluga. Nalazi se među 500 najvećih globalnih kompanija po tržišnoj vrednosti, sa 36000 zaposlenih širom sveta.


 
 

Istorijat

Jaka pozicija na visokorazvijenom domaćem tržištu stvorila je osnov za Telenorovo uspešno međunarodno širenje.

 
Više od 150 godina telekomunikacije imaju vitalnu ulogu u razvoju modernog norveškog društva. Kao vodeći provajder u nordijskom regionu, Telenor predstavlja pokretačku snagu ovog razvoja.
 
Više informacija: http://www.telenor.com/about/who_we_are/

 

Strategija

Strategija Telenora je da jača kvalitet usluga i poslovanja lokalnih mobilnih operatera u nordijskom regionu, istočnoj i centralnoj Evropi i Aziji, kombinujući internacionalnog iskustvo Grupe sa lokalnim potencijalima. Strategija Kompanije je i da održava svoj vodeći položaj u nordijskom regionu, nudeći širok obim komunikacionih usluga.


Više o strategiji na: http://www.telenor.com/reports/2005/review/telenor/goals/


 
 

Delatnosti

 
Mobilna telefonija

Telenor je vodeći provajder komunikacionih usluga i jedan od operatera sa najbržim rastom u svetu.
Više informacija: www.telenor.com/about
 
 
Fiksna telefonija

Telenor je vodeći norveški provajder fiksnih telekomunikacionih usluga, a dobro je pozicioniran i brzo raste na nordijskom tržištu brodbend usluga.
Više informacija: www.telenor.com/about
 
 
Emitovanje

Telenor je vodeći provajder televizijskih usluga i usluga prenosa podataka u nordijskom regionu.
Više informacija: www.telenor.com/about
 
 
Ostale jedinice

Pored tri navedene delatnosti, Telenor ima još značajnih aktivnosti, uključujući različite funkcije koje se odnose na osoblje i podršku: Telenor Cinclus, EDB Biznis Partner, Telenor Eindom Holding, Telenor Global Services, Telenor New Biznis, Telenor R&D, Telenor Satellite Services i Telenor Venture.
Više informacija: www.telenor.com/about
 
 

Tržišta

 
Telenor je najveća norveška telekomunikaciona kompanija i jedan od provajdera mobilne komunikacije sa najbržim rastom u svetu. Telenor je, takođe, najveći provajder TV usluga u nordijskom regionu. Kompanija je mobilni operater na nekim od tržišta sa najbržim rastom, a domaće tržište, Norveška, danas je jedno od najrazvijenijih u svetu.
 
 
Nordijski region

 
 
Istočna i centralna Evropa

 
 
Azija

 
 
 
Finansijski pokazatelji

Pristup finansijskim infomacijama o investitorskim odnosima na sajtu: www.telenor.com/ir