O TELENORU O NAMA PODACI O KOMPANIJI TERMINACIJE POZIVA U MOBILNOJ MREŽI

Share this:

 

Standardna ponuda za uslugu terminacije poziva u mobilnoj mreži Telenor d.o.o. Beograd

Ovom standardnom ponudom utvrđuju se uslovi za korišćenje usluge terminacije poziva u mobilnoj mreži Telenor d.o.o. od strane nacionalnih Interkonekcionih partnera.
 
Pogledajte ponudu koja stupa na snagu 28.09.2019. Pogledajte ponudu 2018 Pogledajte ponudu 2018 dopunjenu sa SIP tehničkim uslovima