Terminacije poziva u fiksnoj mreži

Share this:

Menu
O TELENORU O NAMA PODACI O KOMPANIJI TERMINACIJE POZIVA U FIKSNOJ MREŽI

Share this:

 

Standardna ponuda za uslugu terminacije poziva u fiksnoj mreži Telenor d.o.o. Beograd

Ovom standardnom ponudom utvrđuju se uslovi za korišćenje usluge terminacije poziva u fiksnoj mreži Telenor d.o.o. od strane nacionalnih Interkonekcionih partnera.
 
Pogledajte ponudu Pogledajte ponudu 2018 dopunjenu sa SIP tehničkim uslovima