O TELENORU O NAMA PODACI O KOMPANIJI OPŠTI USLOVI FIKSNE MREŽE

Share this:

 

Opšti uslovi pružanja i korišćenja usluga u javnoj FT mreži Telenor d.o.o. Beograd

Opštim uslovima utvrđuju se uslovi za korišćenje usluga Telenor d.o.o. Beograd od strane fizičkih i pravnih lica. Opšti uslovi su obavezujući za Telenor i sve Korisnike i primenjuju se na sve njihove međusobne ugovorne odnose, izuzev ako ugovorom Telenor i Korisnik ne dogovore drugačije.
 
Opšti uslovi fiksne mreže Primer ugovora Telenor cenovnik fiksnih usluga
 
Dopunjena verzija Opštih uslova pružanja i korišćenja elektronskih komunikacionih usluga u Javnoj fiksnoj komunikacionoj mreži Telenor d.o.o. stupa na snagu 20. septembra 2014, čime prethodna verzija prestaje da važi:
 
Pogledajte nove Opšte uslove Parametri kvaliteta javne govorne usluge u javnoj telefonskoj mreži na fiksnoj lokaciji