O TELENORU O NAMA PODACI O KOMPANIJI NACRT PLANA PODELE PRIVREDNOG DRUŠTVA TELENOR D.O.O.
 
Na osnovu članova 489, 490 i člana 492 Zakona o privrednim društvima u postupku Statusne promene, direktori privrednog društva Telenor d.o.o. Beograd, ul. Omladinskih brigada br. 90, matični broj 20147229, PIB: 104318304, Marian Mike Michel i Marek Slačik donose: Odlukuo usvajanju nacrta plana podele Privrednog društva Telenor d.o.o.
 
Nacrt plana podele Privrednog društva Telenor d.o.o.