Korporativno ponašanje

Share this:

Menu
O TELENORU O NAMA KORPORATIVNO PONAŠANJE

Share this:

 

Naše iskustvo u telekomunikacijama stečeno tokom 160 godina, zajedno sa pionirskim duhom i traganjem za znanjima i rastom, doveli su Telenor do sadašnje pozicije– značajne internacionalne komunikacione kompanije.


Naš uspeh rezultat je sposobnosti da pružamo usluge koje naši korisnici zaista cene. Postavili smo ambiciozne ciljeve koje ispunjavamo sa dosledno visokim učinkom i visokim etičkim standardima kao osnovom našeg poslovanja širom sveta. Kultura kompanije, koju je teško kopirati, postala je naša prednost u odnosu na konkurente.

Danas činimo važan deo života naših korisnika i zajednica u kojima žive.
 

Takav položaj donosi nam i odgovornost. U vremenu pred nama biće sve važnije da ostanemo relevantni za naše korisnike, pružajući im upravo ono što je njima najvažnije. Moramo da nastavimo sa građenjem jake i strateški relevantne kulture na svim tržištima na kojima poslujemo. Takođe, moramo da nastavimo da se ponašamo odgovorno i transparentno, što čini osnovu našeg dugoročnog uspeha.


Definisali smo jaku platformu za budući rast, sumiranu u strategiji i Telenor Way-u (Telenorovom načinu rada). Naša strategija objašnjava naše ambicije i šta je to što nam omogućava da ih ostvarimo. Telenor Way definiše naše težnje i postavlja standarde za način na koji poslujemo.


Naš Kodeks ponašanja (Code of Conduct) predstavlja važan deo Telenor Way-a koji, za sve nas, definiše etičke standarde načina na koji vodimo naše poslovanje i nastupamo kao predstavnici Telenora sa punom odgovornošću. On nas vodi kroz svakodnevne dileme i predstavlja osnovu načina na koji se ponašamo kao čuvari Telenorovog integriteta. Kodeks ponašanja važeći je za sve nas, bez obzira na kulturološke i geografske razlike. Ažuriran je s ciljem da pojasni i osnaži naše smernice u vezi s korupcijom i uzimanjem/davanjem mita, u situacijama koje uključuju poklone kao vid poslovne, organizaciju događaja i drugih aranžmana.


Kako radimo na ispunjenju ciljeva i strateških ambicija, postoji jasno očekivanje da svako u Telenoru odvoji vreme kako bi razumeo elemente Kodeksa ponašanja i usvojio ih kao osnovu načina na koji radi. Svako ima pravo i odgovornost da učini pravu stvar, zato što je to ispravno. Integritet, otvorenost i transparentnost čine samu osnovu kompanije. U Telenoru ne pravimo kompromise po pitanju integriteta, i želim da zahvalim svakom od vas na sadašnjoj i budućoj posvećenosti da naše poslovanje vodimo na Telenorov način − Telenor Way!


Srdačno


Sigve Brekke

Predsednik i generalni direktor Telenor grupe

13. decembar 2016. godine

 

 

Kodeks ponašanja je sastavni deo zvaničnog načina upravljanja u Telenoru i definiše osnovne prinicipe i etičke standarde, koji čine temelj stvaranja vrednosti u našoj kompaniji.


Mi u Telenoru želimo da se svako ko radi za nas pridržava ovih pravila i da nam pomogne da stvorimo zdravu korprativnu kulturu zasnovanu na zadovoljstvu i bezbednosti.

Smernice Telenora koje se odnose na Kodeks profesionalnog ponašanja važe za članove upravnog odbora, direktore i šefove, za sve zaposlene u Telenoru, kao i druge koji postupaju u ime i za račun Telenora.
 
Preuzmite Kodeks ponašanja Telenor Srbija i Telenor Banka
 
 

Novi Global Ethics & Compliance Hotline

 

Ethics & Compliance Hotline je poverljivi komunikacioni kanal pomoću kojeg možete postavljate pitanja i skrenete pažnju na na moguće povrede Kodeksa ponašanja, uključujući relevantne zakone, propise i upravljačke akte.


The Ethics & Compliance Hotline dostupan je na adresi  http://telenorhotline.ethicspoint.com  i na raspolaganju vam je 24 sata dnevno, 7 dana nedeljno. Prijave je moguće podneti na lokalnim jezicima svih tržišta na kojima Telenor posluje.