Korporativno ponašanje

Share this:

Menu
O TELENORU O NAMA KORPORATIVNO PONAŠANJE

Share this:

 

Naše iskustvo u telekomunikacijama stečeno tokom 160 godina, zajedno sa pionirskim duhom i traganjem za znanjima i rastom, doveli su Telenor do sadašnje pozicije - značajne internacionalne komunikacione kompanije.


Naš uspeh je rezultat sposobnosti da pružamo usluge koje naši korisnici zaista cene. Postavili smo ambiciozne ciljeve koje ispunjavamo sa dosledno visokim učinkom i visokim etičkim standardima kao osnovom našeg poslovanja širom sveta. Kultura kompanije, koju je teško kopirati, postala je naša prednost u odnosu na konkurente.

Danas činimo važan deo života naših korisnika i zajednica u kojima žive.
 

Takav položaj donosi nam i odgovornost. U vremenu pred nama biće sve važnije da ostanemo relevantni za naše korisnike, pružajući im upravo ono što je njima najvažnije.Moramo da nastavimo sa građenjem jake i strateški relevantne kulture na svim tržištima ma kojima poslujemo. Takođe, moramo da nastavimo da se ponašamo odgovorno i transparentno, što čini osnovu našeg dugoročnog uspeha. Definisali smo jaku platformu za budući rast, sumiranu u strategiji i Telenor Way-u (Telenorovom načinu rada). Naša strategija objašnjava naše ambicije i šta je to što nam omogućava da ih ostvarimo. Telenor Way definiše naše težnje i postavlja standarde za način na koji poslujemo.


Naš Kodeks ponašanja (Code of Conduct) predstavlja važan deo Telenor Way-a koji, za sve nas, definiše etičke standarde načina na koji vodimo naše poslovanje i nastupamo kao predstavnici Telenora sa punom odgovornošću. On nas vodi kroz svakodnevne dileme i predstavlja osnovu načina na koji se ponašamo kao čuvari Telenorovog integriteta. Kodeks ponašanja važeći je za sve nas, bez obzira na kulturološke i geografske razlike.


Kako radimo na ispunjenju ciljeva i strateških ambicija, postoji jasno očekivanje da svako u Telenoru odvoji vreme kako bi razumeo elemente Kodeksa ponašanja i usvojio ih kao osnovu načina na koji radi. Svako ima pravo i odgovornost da učini pravu stvar, zato što je to ispravno. Integritet, otvorenost i transparentnost čine samu osnovu kompanije. U Telenoru ne pravimo kompromise po pitanju integriteta, i želim da zahvalim svakom od vas na sadašnjoj i budućoj posvećenosti da naše poslovanje vodimo na Telenorov način - Telenor Way!


Srdačno


Sigve Brekke

predsednik i generalni direktor Telenor grupe

17. avgust 2015. godine

 

 

Kodeks ponašanja je sastavni deo zvaničnog načina upravljanja u Telenoru i definiše osnovne prinicipe i etičke standarde, koji čine temelj stvaranja vrednosti u našoj kompaniji.


Mi u Telenoru želimo da se svako ko radi za nas pridržava ovih pravila i da nam pomogne da stvorimo zdravu korprativnu kulturu zasnovanu na zadovoljstvu i bezbednosti.

Smernice Telenora koje se odnose na Kodeks profesionalnog ponašanja važe za članove upravnog odbora, direktore i šefove, za sve zaposlene u Telenoru, kao i druge koji postupaju u ime i za račun Telenora.
 
Preuzmite Kodeks ponašanja Telenor Srbija i Telenor Banka
 
 

Novi Global Ethics & Compliance Hotline

 

Ethics & Compliance Hotline je poverljivi komunikacioni kanal pomoću kojeg možete postavljate pitanja i skrenete pažnju na na moguće povrede Kodeksa ponašanja, uključujući relevantne zakone, propise i upravljačke akte.


The Ethics & Compliance Hotline dostupan je na adresi  http://telenorhotline.ethicspoint.com  i na raspolaganju vam je 24 sata dnevno, 7 dana nedeljno. Prijave je moguće podneti na lokalnim jezicima svih tržišta na kojima Telenor posluje.