Finansijski pokazatelji

Share this:

Menu
O TELENORU O NAMA FINANSIJSKI POKAZATELJI

Share this:

 
Pristup finansijskim informacijama o Telenor Srbija na sajtu Telenor Investor relations:
www.telenor.com/ir