O TELENORU O NAMA DRUŠTVENA ODGOVORNOST TELENOR KOLEKCIJA

Share this:

 
Umetnost, dizajn i tehnologija osnove su kreativnosti - sile koja pokreće evoluciju savremenog društva.

Ulaganja Telenora u savremenu umetnost tokom prethodne decenije imaju za cilj da podstaknu umetnike, naročito mlade, da razvijaju svoj potencijal i nastave da rade u Srbiji.
Naš osnovni motiv je da ohrabrimo ljude da šire energiju i otkriju snagu svoje inventivnosti. Za Telenor, umetnost predstavlja opipljivo i vidljivo tumačenje naših vrednosti, kroz promovisanje ambicija i duha inovativnosti.
 
Telenorovu kolekciju savremene umetnosti, koja je stalno izložena u našim poslovnim prostorijama u Beogradu, čini više od dvesta umetničkih dela nekoliko desetina savremenih srpskih umetnika. Zahvaljujući njima, naš radni prostor je topliji, inspirativan i jedinstven.
 
Želimo da nastavimo da podstičemo ovdašnju kulturnu produkciju i tržište umetnosti i tako doprinesemo razvoju kulturnog života u Srbiji.
 
Mike Michel
generalni direktor,
Telenor d.o.o.