Menu
O TELENORU O NAMA DRUŠTVENA ODGOVORNOST TELENOR FONDACIJA VESTI „ZAUSTAVIMO DIGITALNO NASILJE“ – DVODNEVNA OBUKA UČENIKA I NASTAVNIKA
NAZAD
 

„Zaustavimo digitalno nasilje“ – dvodnevna obuka učenika i nastavnika

Jun 2013. - U okviru projekta „Zaustavimo digitalno nasilje“, za učenike i nastavnike iz pet srednjih i pet osnovnih škola u Srbiji, 25. i 26. juna održana je dvodnevna obuka znanja i veština neophodnih za prevenciju digitalnog nasilja.


Na obuci održanoj u okviru projekta koji od oktobra 2012. godine zajednički sprovode Telenor i UNICEF, uz podršku Jedinice za prevenciju nasilja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, predstavljene su konkretne procedure reagovanja u slučajevima digitalnog nasilja i tehničke mere zaštite na internetu, posebno na društvenim mrežama.
Tokom dva dana rada učesnici su dobili više informacija o rizicima kojima su učenici izloženi na internetu, specifičnostima digitalnog nasilja u odnosu na druge oblike nasilja i njegovim najučestalijim oblicima.

Ovo je prva u nizu radionica koje u fokus stavljaju učenike kao nosioce promena i koje imaju za cilj stvaranje vršnjačkih timova koji će u školama promovisati kvalitetne i bezbedne sadržaje na internetu. Inicijativa je potekla iz uverenja da učenici, koji digitalne tehnologije koriste od ranog uzrasta, poseduju dublje razumevanje ovog koncepta u poređenju sa nastavnicima i roditeljima.

Projekat „Zaustavimo digitalno nasilje“ nastao je kao jedan od sistemskih odgovora na sve veću dostupnost i korišćenje digitalnih tehnologija među decom i adolescentima i povećanim rizicima izloženosti digitalnom nasilju. Cilj projekta je da se među učenicima, nastavnicima i roditeljima poveća svest o novim oblicima nasilja i rizicima koji dolaze sa upotrebom interneta, kao i njihovo upoznavanje sa adekvatnim načinima zaštite i sticanje veština za reagovanje u situacijama kada se nasilje desi.