Menu
O TELENORU O NAMA DRUŠTVENA ODGOVORNOST TELENOR FONDACIJA VESTI TELENOR FONDACIJA PODRŽALA PROJEKAT UVOĐENJA OMLADINSKOG INFORMATORA U ŠKOLE
NAZAD
 

Telenor fondacija podržala projekat uvođenja omladinskog informatora u škole

Februar 2014. - Zahvaljujući uvođenju omladinskog informatora u osnovne i srednje škole na opštini Palilula omogućeno je bolje informisanje učenika o pristupu pravima ali i podsticaj saradnje svih aktera u lokalnoj zajednici. Projekat omladinskih školskih medija pokrenula je AGENDA Centar za podršku porodici sa partnerskom organizaciojm Crveni krst Palilula u saradnji sa Telenor fondacijom i Švajcarskom agencijom za razvoj i saradnju u Srbiji.

Projektom su obuhvaćene 23 osnovne i srednje škole, kao i škola za obrazovanje odraslih „Braća Stamenković“, odnosno oko 15.000 dece i mladih. U holovima svih škola postavljeni su monitori putem kojih učenici mogu da se informišu o brojnim oblastima kao što su: pristup pravima - prava građana i mesta na kojima se mogu ostvariti (Savetovalište za mlade, SOS telefon, Zaštitnik prava građana), zdravi stilovi života, mogućnosti za kvalitetno sprovođenje slobodnog vremena – najave besplatnih aktivnosti namenjenih mladima, kao i omogućavanje vidljivosti aktivizma mladih u školama i lokalnoj sredini. Odabrane teme temelje se na preporukama iz Nacionalne strategije za mlade Republike Srbije.

Projekat „Omladinski informator u svim školama“ osim informisanja o pomenutim sadržajima, ima za cilj i da motiviše mlade da utiču na vršnjake iz drugih škola da koriste informator i zajedno utiču na poboljšanje kvaliteta života u svojoj sredini.


Takođe, u okviru svake od škola formirani su timovi učenika i profesora, koji su zajedno učestvovali na seminarima, edukovali se o projektu, i bili u prilici da prenesu svoje znanje svojim vršnjacima, odnosno kolegama. Na ovaj način mobilisano je 115 članova školskih timova a do sada je više od 9.000 mladih u 14 škola imalo priliku da prati emitovane sadržaje. Do kraja školske 2013/2014 planiran je obuhvat svih 15000 učenika. Takođe, planirano je da projekat Omladinskog informatora postane redovan program u svim školama na Paliluli, kao i da se proširi na teritoriju celog Beograda. 

AGENDA Centar za podršku porodici ima ekspertsku podršku svojih, članova i partnera pa je školama pružena inicijalna stručna pomoć koja pokriva više aspekata aktivnog učestvovanja u životu lokalne zajednice, kao što su neformalno obrazovanje, ljudska prava, pristup socijalnim pravima, selekcija i obuka učenika za pronalaženje sadržaja za emitovanje na školskim ekranima, pisanje, izrada i dizajn prezentacija. Projektu se pridružila organizacija Prijatelji dece gradske opštine Palilula kao i Kancelarija za mlade opštine Palilula.