Menu
O TELENORU O NAMA DRUŠTVENA ODGOVORNOST TELENOR FONDACIJA VESTI RAČUNARI I INTERNET NA DEČIJEM ODELJENJU KLINIKE ZA REHABILITACIJU “DR MIROSLAV ZOTOVIĆ”
NAZAD
 

Računari i internet na dečijem odeljenju Klinike za rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović”

Decembar 2015. - Deca sa invaliditetom koja su na dužem lečenju na Klinici za rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović”, moći će da prate školsko gradivo i da slobodno vreme ispune pretraživanjem zanimljivih sadržaja na internetu zahvaljujući Telenor fondaciji.

 
Bolnica u Sokobanjskoj, kojoj je danas uručeno 15 računara i omogućen besplatan pristup internetu, treća je u nizu koju je Fondacija opremila u okviru projekta „Budi u toku“.


„Poseban i značajan segment rada Klinike ogleda se u radu sa decom sa invaliditetom. Na godišnjem nivou ovde se u proseku obavi oko 4500 ambulantnih pregleda i 220 stacionarnih boravaka dece sa ukupno 13.500 bolničkih dana. Među njima prosečno boravi i 15 dece osnovno - školskog uzrasta. Sada, pored praćenja nastave po specijalnom i redovnom nastavnom planu i programu OŠ “Dr Dragan Hercog”, imaju mogućnost da uz primenu digitalnih tehnologija na interaktivan način prelaze gradivo i imaju sve informacije u isto vreme kad i njihovi vršnjaci u školi”, kaže prim. mr sc.med. dr Željko Kanjuh, v.d. direktora Klinike za rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović”.

Na klinici prosečno se obavi 18.500 – 20.000 ambulantnih pregleda, a stacionarno se leči i rehabilituje oko 2500 bolesnika. Od toga ¼ ukupno pregledanih pacijenata su deca. Ova specijalizovana ustanova raspolaže sa 290 bolesničkih postelja za lečenje i rehabilitaciju, i 20 postelja za pratioce.


“Projektom “Budi u toku” obezbedili smo 42 računara i besplatan pristup internetu deci na dužem ili kraćem lečenju kako bi uz pomoć digitalnih komunikacija imali jednak pristup obrazovanju i informacijama. Nastavićemo da inciramo i podržavamo projekte koji nude delotvorna, održiva i razvojna rešenja u Srbiji”, kaže Milica Begenišić, upraviteljica Telenor fondacije. 

Deca će imati i pristup usluzi „Superškola”, internet učionici u kojoj se nalazi više od 700 lekcija iz srpskog jezika, matematike, fizike i hemije koja će im pomoći da nadoknade propušteno gradivo. Ovaj edukativni portal uključuje i predavanja, eksperimente i objašnjenja koja će deci omogućiti da lakše savladaju školsko gradivo od petog do osmog razreda osnovne škole.