Menu
O TELENORU O NAMA DRUŠTVENA ODGOVORNOST TELENOR FONDACIJA UPRAVNI ODBOR TELENOR FONDACIJE
 


Ingeborg Øfsthus je generalna direktorka Telenora Srbije (Chief Executive Officer) od marta 2016. godine.

Sa Telenorom je od 1998. godine. Bila na nekoliko upravljačkih funkcija u tehnici u Telenorovim operacijama u Nemačkoj, Norveškoj i na Tajlandu. Radila je i na različitim pozicijama unutar Telenor grupe, uključujući osnivanje i vođenje „CTO foruma“, a sa Telenorom Srbije je od 2012. godine gde je prethodno držala poziciju izvršne direktorke Tehnike.
Ingeborg poseduje iskustvo pokretanja dva grinfild mobilna operatora, kao i široko iskustvo u oblasti mreže i informacionih tehnologija koje je stekla obavljajući različite funkcije u tim oblastima. 
Ingeborg ima diplomu mastera nauke elektronskih komunikacija, Norveškog univerziteta nauke i tehnologije (NTNU). Godine rada u inostranstvu donele su joj bogato iskustvo u različitim kulturama.
Mr Darinka Radojević, posebni savetnik ministra zaštite životne sredine

Poseduje višegodišnje iskustvo u privredi, obrazovanju i koorodinaciji multidisciplinarnim projektima. Od 2007. godine, iskustvo u oblasti životne sredine, održivog razvoja I reformi javnog sektora stekla je radeći na više pozicija u javnom sektoru, kao rukovodilac Grupe za održivi razvoj u Kabinetu potpredsednika Vlade za evropske integracije, sekretar Saveta za održivi razvoj, sevetnik potpredsednika Vlade za reformu javnog sektora i v.d. pomoćnik direktora Direkcije za elektronsku upravu. Bila je saradnik više organizacija civilnog društva u pripremi I realizaciji projekata, seminara i treninga. Diplomirala je i magistrirala na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu.
Vladimir Bumbaširević, rektor Univerziteta u Beogradu

Profesor Bumbaširević redovan je profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a od 2009. godine redovan član SANU. Član je različitih nacionalnih i međunarodnih medicinskih društava, autor više od 70 naučnih radova, koautor i urednik 2 knjige i 3 monografije. Stečeno iskustvo, osim u naučnom radu primenio je aktivnim učešćem na velikom broju nacionalnih i evropskih projekata (TEMPUS, FP6, itd.)
Robert Čoban, predsednik kompanije Color Press Group

Novinarsku karijeru započeo je kao novosadski dopisnik beogradskih „Večernjih novosti“; zagrebačke „Arene“ i sarajevskih „Naših dana“. Danas na čelu Color Press Grupe, najvećeg izdavača magazina u regionu sa kompanijama u svih 6 republika - 64 magazina, 11 internet portala i preko 50 konferencija godišnje. U porfoliju kompanije nalaze se i brojni licencni naslovi: „The Economist“, „Hello!“, „Brava Casa“, „Bravo“, „Alan Ford“, „Grazia“, „Jamie Oliver Magazine“ i brojni drugi.Direktorka Korporativnih komunikacija i održivog razvoja (Communication and Sustainability Director), Marija Vujanić, poseduje više od 15 godina rada u oblasti odnosa sa javnošću.  

Iskustva je sticala na nekoliko vodećih pozicija u korporativnom i nevladinom sektoru, kao i PR agencijama. Pre nego što se pridružila Telenoru u 2012-toj, bila je PR and Citizenship Lead u kompaniji Microsoft Srbija i izvršna direktorka Fonda Ecotopia. Marija je diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (2002).
Milica Begenišić, menadžer Telenor fondacije i menadžer održivog razvoja i organizacije događaja, Telenor d.o.o.

Svoju karijeru u oblasti telekomunikacija započela je 2001. godine. Bogato iskustvo stekla je radeći u različitim sektorima kompanije, od korisničkog servisa preko marketinga do korporativnih komunikacija, kao i kroz saradnju sa velikim brojem eksternih saradnika i vladinih institucija. Tokom godina, kroz organizaciju korporativnih događaja, aktivno je učestvovala u iniciranju i implementaciji društveno odgovornih projekata kompanije Telenor i Telenor fondacije.