Logo i podaci Telenor fondacije

Share this:

Menu
O TELENORU O NAMA DRUŠTVENA ODGOVORNOST TELENOR FONDACIJA LOGO I PODACI TELENOR FONDACIJE

Share this:

  • Da biste koristili logotip Telenor fondacije, potrebno je da posedujete licencu ili neki drugi dokument o saradnji;
  • Treća lica ne mogu da koriste logotip Telenor fondacije u bilo koje svrhe, osim ako za to nemaju posebnu dozvolu;
  • Logotip Telenor fondacije se ne sme menjati ili modifikovati;
  • Neovlašćeno korišćenje logotipa Telenor fondacije smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.
 
Da bi logotip bio čitak, savetujemo da oko njega ostavite dovoljno praznog prostora.

 
Telenor fondacija logo (AI format) - 510 KB Telenor fondacija Guidelines (PDF format) - 50 KB
 

Podaci Telenor fondacije

 
Pun naziv: Telenor fondacija
 
Adresa: 11073 Beograd, Omladinskih brigada 90
 
Matični broj: 17692321
 
PIB: 104962049
 
Broj tekućeg računa: 275-0010221560050-23, Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd