Kako da aplicirate

Share this:

Menu
O TELENORU O NAMA DRUŠTVENA ODGOVORNOST TELENOR FONDACIJA KAKO DA APLICIRATE

Share this:

 Trenutno nema otvorenih konkursa. 
Podržavajući i inicirajući kreiranje digitalnih rešenja koji za cilj imaju prevazilaženje aktuelnih društvenih izazova, delujemo realizujući projekte.

Naše aktivnosti usmerene su na oblasti obrazovanja, socijalne inkluzije društveno ugroženih grupa, kulture i umetnosti, kao i zaštite životne sredine. Ciljevi Telenor fondacije promovišu pozitivne strane interneta i set normi koje regulišu  ponašanje u digitalnom okruženju i utiču na smanjenje digitalnog nasilja.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati putem mejla: fondacija@telenor.rs