Kako da aplicirate

Share this:

Menu
O TELENORU O NAMA DRUŠTVENA ODGOVORNOST TELENOR FONDACIJA KAKO DA APLICIRATE

Share this:

 
Doprinoseći realizaciji Cilja 10 (#reducedinequalities), Telenor fondacija podstiče razvoj digitalnih rešenja koja za cilj imaju prevazilaženje društvenih izazova. Naše delovanje usmereno je na oblasti obrazovanja, socijalne inkluzije društveno ugroženih grupa, kulture i umetnosti, kao i zaštite životne sredine. Ciljevi Telenor fondacije promovišu pozitivne strane interneta i set normi koje regulišu  ponašanje u digitalnom okruženju i utiču na smanjenje digitalnog nasilja.
 
Konkurs Telenor fondacije otvara se dva puta godišnje, a rok za podnošenje prijava je 30 dana. Obrazac prijave za projekte i svu prateću dokumentaciju potrebno je dostaviti elektronskim putem na adresu: fondacija@telenor.rs.