Godišnji izveštaji Telenor fondacije

Share this:

Menu
O TELENORU O NAMA DRUŠTVENA ODGOVORNOST TELENOR FONDACIJA GODIŠNJI IZVEŠTAJI TELENOR FONDACIJE

Share this:

 

Narativni izveštaji Telenor Fondacije

Preuzmi izveštaj za 2015. (PDF) Preuzmi izveštaj za 2014. (PDF) Preuzmi izveštaj za 2013. (PDF) Preuzmi izveštaj za 2012. (PDF) Preuzmi izveštaj za 2011. (PDF)