Telenor fondacija

Share this:

Menu
O TELENORU O NAMA DRUŠTVENA ODGOVORNOST TELENOR FONDACIJA

Share this:

 
 
Telenor doprinosi podizanju svesti o 17 Globalnih ciljeva održivog razvoja. Vodeći se principima realizacije Cilja 10, Smanjenje nejednakosti, u okviru strateškog pravca našeg odgovornog poslovanja, nastojimo da podržavamo integraciju društva obezbeđujući što većem broju ljudi pristup komunikacijskim uslugama. Podržavamo i iniciramo projekte koji kreiraju digitalnih rešenja, sa jasnim ciljem prevazilaženja aktuelnih društvenih izazova Srbije. 

Promovišemo  pozitivne strane interneta kako bismo uticali na smanjenje digitalnog nasilja, a istovremeno nastojimo da obezbedimo edukaciju i pomognemo jačanje kapaciteta mladih, njihovih roditelja i nastavnika kako bi internet za njih bio pozitivno iskustvo. 

Naš doprinos ogleda se i u rešavanju značajnih socijalnih, obrazovnih, kulturnih i zdravstvenih potreba na nacionalnom nivou, kao i rešavanju problema uzrokovanih prirodnim katastrofama.
 
 

Kako da aplicirate?

 

Telenor fondacija pomaže razvoj srpskog društva i društvenu integraciju obezbeđujući što većem broju ljudi pristup komunikacijskim uslugama, podržavajući i inicirajući kreiranje digitalnih rešenja koji za cilj imaju prevazilaženje aktuelnih društvenih izazova i omogućavanje razvoj potencijala srpskog društva.