Telenor fondacija

Share this:

Menu
O TELENORU O NAMA DRUŠTVENA ODGOVORNOST TELENOR FONDACIJA

Share this:

 
 
Nastojimo da podržavamo integraciju društva obezbeđujući što većem broju ljudi pristup komunikacijskim uslugama, podržavajući i inicirajući kreiranje digitalnih rešenja koja za cilj imaju prevazilaženje aktuelnih društvenih izazova i omogućavanje razvoja potencijala srpskog društva. 

Promovišemo  pozitivne strane Interneta kako bismo uticali na smanjenje digitalnog nasilja, a istovremeno nastojimo da obezbedimo edukaciju i pomognemo jačanje kapaciteta mladih, njihovih roditelja i nastavnika kako bi internet za njih bio pozitivno iskustvo. 

Naš doprinos ogleda se i u rešavanje značajnih socijalnih, obrazovnih, kulturnih i zdravstvenih potreba na nacionalnom nivou, kao i rešavanje problema uzrokovanih prirodnim katastrofama.

 
 

Kako da aplicirate?

 

Telenor fondacija pomaže razvoj srpskog društva i društvenu integraciju obezbeđujući što većem broju ljudi pristup komunikacijskim uslugama, podržavajući i inicirajući kreiranje digitalnih rešenja koji za cilj imaju prevazilaženje aktuelnih društvenih izazova i omogućavanje razvoj potencijala srpskog društva.