Upravljanje otpadom i reciklaža

Share this:

Menu
O TELENORU O NAMA DRUŠTVENA ODGOVORNOST ODGOVORNO POSLOVANJE ŽIVOTNA SREDINA UPRAVLJANJE OTPADOM I RECIKLAŽA

Share this:

 
Telenor je uspostavio sistem odgovornog upravljanja otpadom i kako bi uspostavio kontrolu nad daljim tretmanom i odlaganjem svih vrsta otpada koji generiše svojim poslovanjem. Bitan deo ovog sistema je razvrstavanje otpada, njegov adekvatan tretman i odgovorno odlaganje.
 
U junu 2010. godine u prostorije upravne zgrade na Novom Beogradu uveli smo praksu razvrstavanja otpada. Postavljene su kante za razvrstavanje otpada (papir, plastika i aluminijum), a zaposleni su se uključili u proces recikliranja.
 
Telekomunikaciona oprema, komponente IT opreme, računari, mobilni telefoni i drugi elektronski uređaji sadrže opasne materije. Tako, nepravilno odlaganje ove opreme može imati velike posledice po zdravlje ljudi i životnu sredinu. U okviru sistema upravljanja otpadom, Telenor ovu vrstu otpada upućuje na dalji tretman odnosno na reciklažu.
 
Telenor kao kompanija generiše značajnu količinu ambalažnog otpada, kao što su papir/ karton, plastika i drvo. U skladu sa zakonskom regulativom, Telenor se stara da se i ovaj otpad uputi na reciklažu.