Sistem upravljanja zaštitom životne sredine

Share this:

Menu
O TELENORU O NAMA DRUŠTVENA ODGOVORNOST ODGOVORNO POSLOVANJE ŽIVOTNA SREDINA SISTEM UPRAVLJANJA ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE

Share this:

 
 
 

Od 2010. u cilju smanjenja uticaja na životnu sredinu sve kompanije u Telenor Grupi primenjuju standard ISO 14001 ili Sistem upravljanja zaštitom životne sredine. 


Ovaj sistem odnosi se na čitavu kompaniju, na sve njene aktivnosti, proizvode i usluge i sve objekte koje posredno ili neposredno utiču na okolinu.


Usvajanjem Politike zaštite životne sredine i uvođenjem sistema, zaštita životne sredine postaje deo svakodnevnog poslovanja Telenora d.o.o. Iako nismo u zakonskoj obavezi da primenjujemo ISO standard 14001, naša je želja da svojim primerom i radom skrenemo pažnju na ovo veoma važno pitanje koje, ukoliko se ne vodi računa, može da ima negativne posledice po život i zdravlje ljudi.

Telenor je otišao korak dalje u borbi za očuvanje čovekove okoline i sertifikovao svoj Sistem upravljanja zaštitom životne sredine krajem 2011.  

 
 

Politika zaštite životne sredine