Energetska efikasnost i smanjenje CO2

Share this:

Menu
O TELENORU O NAMA DRUŠTVENA ODGOVORNOST ODGOVORNO POSLOVANJE ŽIVOTNA SREDINA ENERGETSKA EFIKASNOST I SMANJENJE CO2

Share this:

 
U cilju povećanja energetske efikasnosti, naša kompanija je usmerena ka smanjenju potrošnje energije i emisije ugljen dioksida, kroz inicijative "Zelene kancelarije", "Zelena mreža", Zelene milje".
 

Zelene kancelarije

 

  Kroz inicijativu "Zelene kancelarije" želimo da ustoličimo „zeleno razmišljanje”, odnosno načela razumnog korišćenja energije i drugih resursa u svim objektima, u svim fazama izgradnje i eksploatacije, od projektovanja i gradnje, do adaptacije i rekonstrukcije objekata.

   

  Cilj nam je da se procenat emitovanja ugljen dioksida, kao pratećeg proizvoda iskorišćene električne i toplotne energije, u znatnoj meri redukuje primenom mera kao što su:

  • pravilno projektovanje,
  • upotreba savremenih materijala sa niskim koeficijentom toplotne provodljivosti,
  • maksimalno prilagođavanje opreme i instalacije zahtevima korisnika,
  • instalacija isključivo opreme sa visokim energetskim iskorišćenjem (klase A),
  • redovno održavanje opreme i prostora.
   
  Sastavni deo ove inicijative jeste i menjanje navika i ponašanja zaposlenih u Telenoru, budući da smo svesni da u znatnoj meri i sami možemo doprineti smanjenju potrošnje. Činimo male stvari koje doprinose štednji energije, kao što su dvostrano štampanje, gašenje nepotrebnih svetala, zatvaranje prozora i vrata, podešavanje termostata na racionalnu temperaturu, i sl. 
   

  Zelena mreža

   
  Naša telekomunikaciona mreža učestvuje sa oko 80% u ukupnoj potrošnji energije Telenora. Imajući ovo u vidu, primenjujemo sve raspoložive savremene tehnologije kako bi se poboljšala energetska efikasnost i smanjila emisija ugljen dioksida. Pored energetske efikasnosti koja je jedan od glavnih kriterijuma u procesu izbora opreme, primenjujemo efikasnije sisteme hlađenja i rešenja rezervnog punjenja baterija.
   
  Telenor je krajem 2010. započeo potpunu obnovu telekomunikacione mreže, odnosno njenu modernizaciju, tokom koje će sve bazne stanice biti zamenjene novim, energetski efikasnijim. Nova Pametna mreža štedi i do 30% električne energije u odnosu na prethodnu, što utiče na na smanjene emisije ugljen-dioksida i zagađenja atmosfere. Pametna mreža omogućava primenu najnovijih tehnologija i upotrebu uređaja koji doprinose efikasnijem korišćenju resursa, ali i smanjenju operativnih troškova korišćenjem različitih alata i aplikacija za razmenu informacija putem mobilne telefonije i Interneta.
   
  Pored mera za povećanje energetske efikasnosti u okviru mreže, Telenor podržava upotrebu obnovljivih izvora energije. U junu 2010. u mestu Pločica kod Kovina, pustili smo u rad prvu hibridnu baznu stanicu, koja koristi energiju sunca i vetra. Pored ugradnje solarnih panela i vetrogeneratora na lokaciji, u smanjenju emisije ugljen-dioksida i povećanju energetske efikasnosti učestvuje i specijalni sistem hlađenja baterija. Baterije su montirane u kanal u podu i na taj način je omogućeno da temperatura u prostoriji bude veća tj. da sistem za hlađenje radi kraće.
   
  Praćenje rada hibridne bazne stanice pokazuje da obnovljivi izvori energije proizvode oko 40% ukupne električne energije potrebne za rad bazne stanice, što utiče na smanjenje emisije ugljen dioksida od oko 3 tone na godišnjem nivou. 
   

  Zelene milje

   
  Kroz inicijativu "Zelene milje" Telenor utiče na smanjenje emisije ugljen dioksida, upotrebom službenih vozila sa najsavremenijim komercijalno dostupnim motorima koji garantuju nizak stepen emisije štetnih gasova. Takođe, organizujemo obuke za bezbednu i ekonomičnu vožnju za naše zaposlene.
   
  Korišćenjem najsavremenijih telekomunikacionih alata za saradnju i razmenu informacija putem mobilne telefonije i Interneta, utičemo na smanjenje broja službenih putovanja.
   
  U cilju podizanja svesti zaposlenih o značaju uticaja na okolinu, Telenor je obezbedio određen broj bicikala za prevoz od posla do kuće u Beogradu i regionalnim centrima u Nišu i Novom Sadu.